NDMA DALYVAUJA PROJEKTO PROFESINIS ŠVIETIMAS DARBUI ATEITIES TECHNOLOGIJŲ IR VIRTUALIOS REALYBĖS SRITYSE (JOBS4TECH) TREČIAJAME SUSITIKIME

2019 metų sausio 9-10 dienomis NDMA atstovės Vytautė Monastyreckienė (NDMA arministracijos vadovė) ir Reda Bartkutė (projektų tyrėja) dalyvavo trečiajame JobsTech partnerių susitikime.

Susitikimo metu partneriai aptarė, kaip kuriami mokymai virtualios ir papildytos realybės bei antreprenerystės ir įsidarbinamumo tema bus integruojami kiekvienoje partnerių šalyje. Lietuvoje šie mokymai bus integruojami Smart Tech Academy ir Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje.

Vytautė Monastyreckienė pristatė tyrimo rezultatus gautus apklausus mokytojus, dalyvavusius virtualios realybės ir verslumo bei įsidarbinamumo įgūdžių mokymuose Madride. Reda Bartkutė pristatė atliktas projekto viešinimo ir kokybės užtikrinimui skirtas veiklas.

Susitikimas baigėsi tolimesnių darbų aptarimu ir atsakomybių išsiskirstymu ir ekskursija po Kuresarės regiono profesinio mokymo centrą (Kuressaare Regional Training Centre).