Konferencijos temos

Konferencijos temos

Moksliniai tyrimai e. švietimo globalizacijos procese

  • e. švietimo politika ir strategija

  • inovatyvumas švietimo procese

  • akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas


Inovatyvios švietimo technologijos

  • Web 2.0 – naujosios IKT ir medija sprendimai

  • technologijos vaizdo paskaitų organizavimui

  • mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai švietimui

  • virtualios realybės technologijos švietime


E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai


Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK)


Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai

  • e. švietimo procesų valdymas bei organizavimas

  • programavimo įgūdžių skatinimas dėstytojams ir studentams

  • e. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai


Inovacijos, mokslas, verslas, technologijos: Moterys ir STEAM

*Straipsnių pristatymai gali būti anglų arba lietuvių kalbomis