Konferencijos temos

Konferencijos temos

Moksliniai tyrimai e. švietimo globalizacijos procese

 • e. švietimo politika ir strategija

 • inovatyvumas švietimo procese

 • akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas


Trumpos mokymosi programos

 • EADU, NDMA ir KTU kartu organizuojama sekcija


Inovatyvios švietimo technologijos

 • Web 2.0 – naujosios IKT ir medija sprendimai

 • technologijos vaizdo paskaitų organizavimui

 • mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai švietimui

 • virtualios realybės technologijos švietime


E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai


Nuotolinio mokymo(si) galimybės ir iššūkiai pasaulinės pandemijos metu


Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK)


Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai

 • e. švietimo procesų valdymas bei organizavimas

 • programavimo įgūdžių skatinimas dėstytojams ir studentams

 • e. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai


Inovacijos, mokslas, technologijos, verslas, lyderytė: Moterys ir STEAM

*Straipsnių pristatymai gali būti anglų arba lietuvių kalbomis