Straipsnių autoriams

Straipsnių autoriams

Kviečiame rengti straipsnius ir skaityti pranešimus bei pateikti juos konferencijos organizatoriams pagal žemiau pateiktą šabloną. Straipsnio apimtis turi būti ne mažesnė nei 4 puslapiai A4 formatu ir ne daugiau nei 8 puslapiai.

Straipsnių pavadinimus pateikti iki 2020 m. lapkričio 25 d.

Straipsnius pateikti iki 2021 m. vasario 15 d., adresu: altaconference@gmail.com pagal pateiktą straipsnių šabloną.

Konferencijai pateikti straipsniai bus referuojami Index Copernicus duomenų bazėje.

Pagrindinės datos:

Registracija į konferenciją iki 2020 m. lapkričio 25 d.

Straipsnių pavadinimai pateikiami iki 2020 m. lapkričio 25 d.

 
 

Straipsnius pateikti iki 2021 m. vasario 15 d.