Konferencijos temos

Konferencijos temos

Moksliniai tyrimai e. švietimo globalizacijos procese

 • e. švietimo politika ir strategija

 • inovatyvumas švietimo procese

 • akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas


Inovatyvios švietimo technologijos

 • naujos kartos IKT ir medija sprendimai

 • technologijos vaizdo paskaitų organizavimui

 • mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai švietimui

 • virtualios realybės technologijos švietime

 • dirbtinis intelektas


E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai


Skaitmeniniai įgūdžiai


Mokymosi duomenų tyryba


Nuotolinio mokymo(si) galimybės ir iššūkiai pasaulinės pandemijos metu


Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK)


Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai

 • e. švietimo procesų valdymas bei organizavimas

 • skaitmeninių įgūdžių skatinimas dėstytojams ir studentams

 • e. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai


Inovacijos, mokslas, technologijos, verslas, lyderystė: Moterys ir STEAM


Ateities tecnologijos medicinai, švietimui ir socialinei įtraukčiai

*Straipsnių pristatymai gali būti anglų arba lietuvių kalbomis