Straipsnių autoriams

Straipsnių autoriams

Kviečiame rengti straipsnius ir skaityti pranešimus bei pateikti juos konferencijos organizatoriams pagal žemiau pateiktą šabloną. Straipsnio apimtis turi būti ne mažesnė nei 4 puslapiai A4 formatu ir ne daugiau nei 8 puslapiai.

Straipsnių pavadinimus pateikti iki 2022 m. lapkričio 23 d.

Straipsnius pateikti iki 2023 m. vasario 28 d., adresu: altaconference@gmail.com pagal pateiktą straipsnių šabloną.

Konferencijai pateikti straipsniai bus referuojami tarptautinėje Copernicus Index duomenų bazėje.

Pagrindinės datos:

Registracija į konferenciją iki 2022 m. lapkričio 23 d.

Straipsnių pavadinimai pateikiami iki 2022 m. lapkričio 23 d.

Straipsnius pateikti iki 2023 m. vasario 28 d.