NDMA nariai  
Juridiniai
asmenys
ir Fiziniai
asmenys

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitu šalių juridiniai ir fiziniai asmenys,
kurie pripažįsta NDMA įstatus, dalyvauja Asociacijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius,
kurių dydis nustatomas Susirinkime (konferencijoje).

Individualūs nariai

2015 m. gruodžio mėn. NDMA vienijo 105 individualius narius.

NDMA narių tinklo plėtra
 • naujai įstojęs į NDMA narys
 • NDMA narys
Kaip tapti NDMA nariu?
NDMA nario mokestis
 • Asociacijos nariu gali tapti fiziniai bei juridiniai asmenys, mokantys nario mokestį ir pritariantys asociacijos veiklai ir tikslams.
 • Nario mokestis už kalendorinius metus 8 Eur.
 • Kolektyvinio nario mokestis už kalendorinius metus 80 Eur.
 • Nario mokestis mokamas:

  Nacionalinė distancinio mokymo asociacija
  Įmonės kodas 135509428
  a. s. LT637300010002510058
  AB Swedbank, b. k. 7300