2018-07-13
2018 m. liepos 4-5 dienomis Magdeburge, Vokietijoje vyko projekto Profesinis švietimas darbui ateities technologijų ir virtualios realybės srityse (Jobs4Tech) partnerių susitikimas. Projekto tikslas - suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes.  Susitikimo metu buvo aptarti jau pasiekti rezultatai ir sprendžiama kaip bus vykdomi mokymai virtualios realybės srityje dirbantiems mokytojams, kurių tikslas - parengti savo studentus darbo rinkai, ugdyti jų įgūdžius ir
2018-06-18
2018 m. birželio 12 – 16 dienomis Žironoje, Ispanijoje NDMA prezidentė ir dvi NDMA atstovės dalyvauja partnerių susitikime, kuriame aptariamas projekto progresas. Susitikimo metu pristatomi bandomieji nauji tęstinio švietimo kursai ir sėkmingai sukurti multimedjos projektai, NDMA atstovės juos vertina ir teikia įžvalgas. Aptariama patobulinta, projektui skirta svetainė ir tolesnės galimybės skleisti TEACH ME (Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime) projekto idėjas.  Daugiau apie projektą: 
2018-06-08
Poreikis nuolat gilinti ir atnaujinti darbo rinkoje reikalingus įgūdžius – auga. Kuriamos ir skleidžiamos informacijos mastai yra didžiuliai. Duomenų ekonomikos kūrimas tapo neatsiejama ES bendros skaitmeninės rinkos dalimi.  Dėl šių priežasčių tampa neatsiejama gyvenimo dalimi, mokymasis taip pat yra veikiamas besivystančių technologijų. Visa nuotolinio švietimo bendruomenė jaučia spaudimą neatsilikti nuo naujausių mokymosi technologijų ir sprendimų ir geriau patenkinti augančios ekonomikos paskatintų įgūdžių ugdymą. EDEN 2018 konferencijos Ženevoje metu, birželio 17-20 dienomis,
2018-06-04
Europos universitetuose vyrauja trys pagrindinės švietimo kryptys: aukštasis išsilavinimas, kuris yra universiteto pagrindinė ašis; tęstinis švietimas ir tęstinis profesinis ugdymas, kuris tikriausiai ateityje pralenks aukštajame švietime studijuojančių studentų skaičių ir atvirasis švietimas, kuris labiausiai išpopuliarėjo MOOC judėjimo dėka. Universitetai siekia adaptuoti savo strategijas apibrėždami savo profilį minėtų švietimo krypčių atvejais. Tai gali padėti sukurti švietimo tinklą, kuriame visos kryptys papildo viena kitą ar net yra susiliejusios į bendrą sistemą. Mišriojo ir
  •  
  • 1 iš 27
  • .