2018-09-10
Projekto Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime (TEACH ME) partnerių organizuojama konferencija "Inovatyvus 21-ojo amžiaus mokytojas - praktikos, požiūriai ir strategijos" Moldavijoje, skirta mokytojams, vyks 2018 m. rugsėjo 20 dieną.  Konferencijos tikslas - aptarti besikeičiančius mokytojo vaidmenis modernioje visuomenėje. Mokytojai susiduria su įvairiais besikeičiančių vaidmenų aspektais, su pokyčiais susijusiais iššūkiais ir jų poveikiu besimokantiesiems ir visasi visuomenei. Konferencija yra tiesiogiai susijusi su TEACH ME
2018-08-21
Mieli kolegos, maloniai kviečiame Jus 2018 m. rugpjūčio 23 d. dalyvauti projekto “Skaitmeninės, socialinės ir pilietinės kompetencijos” suaugusiųjų švietėjams skirtoje baigiamojoje konferencijoje. Konferencijoje pristatysime Lietuvos, Airijos, Kipro, Ispanijos gerąją patirtį švietime. Diskutuosime apie naujus mokymosi metodus, vertinimo būdus taikant technologijomis grįsto mokymosi metodus.  Konferencijos pradžia 10 val. Kauno viešbutyje, Laisvės al. 79, Kaunas. Bus išduodami dalyvio pažymėjimai. Registracija 
2018-07-13
2018 m. liepos 4-5 dienomis Magdeburge, Vokietijoje vyko projekto Profesinis švietimas darbui ateities technologijų ir virtualios realybės srityse (Jobs4Tech) partnerių susitikimas. Projekto tikslas - suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes.  Susitikimo metu buvo aptarti jau pasiekti rezultatai ir sprendžiama kaip bus vykdomi mokymai virtualios realybės srityje dirbantiems mokytojams, kurių tikslas - parengti savo studentus darbo rinkai, ugdyti jų įgūdžius ir
2018-06-18
2018 m. birželio 12 – 16 dienomis Žironoje, Ispanijoje NDMA prezidentė ir dvi NDMA atstovės dalyvauja partnerių susitikime, kuriame aptariamas projekto progresas. Susitikimo metu pristatomi bandomieji nauji tęstinio švietimo kursai ir sėkmingai sukurti multimedjos projektai, NDMA atstovės juos vertina ir teikia įžvalgas. Aptariama patobulinta, projektui skirta svetainė ir tolesnės galimybės skleisti TEACH ME (Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime) projekto idėjas.  Daugiau apie projektą: 
  •  
  • 1 iš 28
  • .