2018

Maloniai kviečiame dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje ALTA'18 – „Pažangios mokymosi technologijos ir aplikacijos. Žaidybinimas švietime“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos vieta: Santakos slėnis (K. Baršausko g. 59, Kaunas), 2018 m. gruodžio 5 d.

Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. Konferencijos metu mokslininkai, studijų ekspertai, verslo bei valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius, technologinius sprendimus ir aktualius nacionalinius bei tarptautinius projektus, skirtus švietimo sistemai. Šiais metais daugiausiai dėmesio skirsime žaidybinimo princpų pritaikymui švietime.

KONFERENCIJOS TEMOS:

Moksliniai tyrimai e. švietimo globalizacijos procese:

 • e. švietimo politika ir strategija
 • inovatyvumas švietimo procese
 • akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas

Inovatyvios švietimo technologijos:

 • Web 2.0 - naujosios IKT ir medija sprendimai
 • technologijos vaizdo paskaitų organizavimui
 • mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai švietimui
 • virtualios realybės technologijos švietime

E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai

Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK)

Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai:

 • e. švietimo procesų valdymas bei organizavimas
 • programavimo įgūdžių skatinimas dėstytojams ir studentams
 • e. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai

Moterys ir technologijos

Pristatymai vyks lietuvių arba anglų kalbomis.

Daugiau informacijos apie konferenciją bei registracijos formą rasite: https://ndma.lt/alta2018/

visais rūpimais klausimais susisiekite: altaconference@gmail.com

Organizatorių vardu doc. dr. Danguolė Rutkauskienė

Paskutinis projekto "Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas. TEACH ME" partnerių susitikimas 2018 metų rugsėjo 18 - 23 dienomis

Šį kartą atsisveikinome su partneriais iš Moldavijos, bet jų kelias plečiant e. mokymosi galimybes šalyje - tik prasideda.

Pirmąją, iš trijų, paskutinio partnerių susitikimo dieną buvo apžvelgti projekto metu pasiekti rezultatai ir įvertintos išmoktos pamokos bei nusimatyta kaip įdiegtos e. mokymosi laboratorijos ir mokytojų tęstinio ugdymo centrai bus palaikomi projektui pasibaigus. Projektą vainikavo tarptautinė konferencija "Besikeičiantis mokytojo vaidmuo ir įtaka modernioje visuomenėje", kur NDMA prezidentė doc. dr. Danguolė Rutkauskinė pristatė inovatyvius mokymosi ir mokymo metodus aukštajame moksle naudojant MOOC'us. NDMA narys Gytis Cibulskis konferencijos metu su Moldavijos mokytojais mokymosi technologijų raida ir jų pritaikymo galimybėmis. Galiausiai konferencijos dalyviai dalyvavo dirbtuvėse, kurių metu buvo ieškoma atsakymų į jų pačių iškeltus klausimus: kaip sukurti patraukų mokymo scenarijų ir kaip skatinti mokytojus įtraukti inovacijas į mokymo procsą.

Paskutinę susitikimo dieną NDMA atstovai turėjo svarbią užduotį - įverinti kokį poveikį TEACH ME projektas turėjo Moldavijos aukštojo švietimo institucijoms diegiant e. mokymosi tinklą. Buvo vykdomi interviu su dejomis institucijomis, kurios sugebėjo įrodyti, kad distancinis mokymas Moldavijoje pradeda atrasti savo nišą yra reikalingas ir toliau bus plečiamas. 

Dėkojame partneriams už šiltą priėmimą ir lauksime galimybės bendradarbiauti kitų projektų metu. 

 

Daugiau apie projekto rezultatus: https://teachmemoldova.wordpress.com/

 

Tarptautinė konferencija "Inovatyvus 21-ojo amžiaus mokytojas - praktikos, požiūriai ir strategijos" Moldavijoje, 2018m rugsėjo 20 d.

Projekto Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime (TEACH ME) partnerių organizuojama konferencija "Inovatyvus 21-ojo amžiaus mokytojas - praktikos, požiūriai ir strategijos" Moldavijoje, skirta mokytojams, vyks 2018 m. rugsėjo 20 dieną. 

Konferencijos tikslas - aptarti besikeičiančius mokytojo vaidmenis modernioje visuomenėje. Mokytojai susiduria su įvairiais besikeičiančių vaidmenų aspektais, su pokyčiais susijusiais iššūkiais ir jų poveikiu besimokantiesiems ir visasi visuomenei. Konferencija yra tiesiogiai susijusi su TEACH ME projektu, kurio metu buvo siekiama padėti Moldavijos tęstinio profesinio švietimo mokytojams įgyti kompetencijų, būtinų e. mokymosi įdiegimui į mokymosi programas. Pirmoje konferencijos dalyje, klausysime pranešimų, kuriuos skaitys ir NDMA atstovai - direktorė Danguolė Rutkauskienė ir narys Gytis Cibulskis. Antroje dalyje dalyviai turės galimybę prisijungti prie dirbtuvių, kurių metu bus kuriamas inovatyvus mokymo scenarijus ir bandoma atrasti metodus inovacijų įtraukimui į švietimo teikimą. 

Daugiau apie projektą: https://teachmemoldova.wordpress.com/

Registracija į konferenciją čia

Konferencija "Skaitmeninės, socialinės ir pilietinės kompetencijos" rugpjūčio 23 d.

Mieli kolegos,

maloniai kviečiame Jus 2018 m. rugpjūčio 23 d. dalyvauti projekto “Skaitmeninės, socialinės ir pilietinės kompetencijos” suaugusiųjų švietėjams skirtoje baigiamojoje konferencijoje.

Konferencijoje pristatysime Lietuvos, Airijos, Kipro, Ispanijos gerąją patirtį švietime. Diskutuosime apie naujus mokymosi metodus, vertinimo būdus taikant technologijomis grįsto mokymosi metodus. 

Konferencijos pradžia 10 val. Kauno viešbutyje, Laisvės al. 79, Kaunas. Bus išduodami dalyvio pažymėjimai. 
Registracija goo.gl/7BduT1

NDMA dalyvauja projekto Profesinis švietimas darbui ateities technologijų ir virtualios realybės srityse (Jobs4Tech) projekto antrajame susitikime

2018 m. liepos 4-5 dienomis Magdeburge, Vokietijoje vyko projekto Profesinis švietimas darbui ateities technologijų ir virtualios realybės srityse (Jobs4Tech) partnerių susitikimas. Projekto tikslas - suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes. 

Susitikimo metu buvo aptarti jau pasiekti rezultatai ir sprendžiama kaip bus vykdomi mokymai virtualios realybės srityje dirbantiems mokytojams, kurių tikslas - parengti savo studentus darbo rinkai, ugdyti jų įgūdžius ir kompetencijas pagal egzistuojančias rinkos tendencijas ir darbdavių poreikus. Projekto partneriai identifikavo pagrindines kompetencijas, į kurias bus koncentruojamasi kuriant ugdymo turinį ir naują virtualios realybės modulį. Buvo generuojamos idėjos kompetencijų ir įgūdžių įvertinimo instrumentui, aptartas technologinis kontekstas, kuriuo bus remiamasi kuriant mokymosi turinį. 

Partneriai aptarė kaip bus viešinamas projetas, susitarta dėl terminų ataskaitų ir kitų darbų atlikimui. NDMA projekte užima svarbų vaidmenį - pridideda prie mokymų virtualios relybės specialistų mokymų rengimo ir yra atsakinga už projekto rezultatų kokybę. 

 

Daugiau apie projektą: http://www.jobs4techproject.eu/

Projekto TEACH ME (Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime) susitikimas Žironoje

2018 m. birželio 12 – 16 dienomis Žironoje, Ispanijoje NDMA prezidentė ir dvi NDMA atstovės dalyvauja partnerių susitikime, kuriame aptariamas projekto progresas.

Susitikimo metu pristatomi bandomieji nauji tęstinio švietimo kursai ir sėkmingai sukurti multimedjos projektai, NDMA atstovės juos vertina ir teikia įžvalgas. Aptariama patobulinta, projektui skirta svetainė ir tolesnės galimybės skleisti TEACH ME (Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime) projekto idėjas. 

Daugiau apie projektą: https://teachmemoldova.wordpress.com/

EDEN 27-toji metinė konferencija „Mikro, meso ir makro nuotolinio mokymosi aspektai“

Poreikis nuolat gilinti ir atnaujinti darbo rinkoje reikalingus įgūdžius – auga. Kuriamos ir skleidžiamos informacijos mastai yra didžiuliai. Duomenų ekonomikos kūrimas tapo neatsiejama ES bendros skaitmeninės rinkos dalimi.  Dėl šių priežasčių tampa neatsiejama gyvenimo dalimi, mokymasis taip pat yra veikiamas besivystančių technologijų. Visa nuotolinio švietimo bendruomenė jaučia spaudimą neatsilikti nuo naujausių mokymosi technologijų ir sprendimų ir geriau patenkinti augančios ekonomikos paskatintų įgūdžių ugdymą.

EDEN 2018 konferencijos Ženevoje metu, birželio 17-20 dienomis, atsižvelgiama į šiuolaikinius poreikius siekiant tirti kaip mokslo bendruomenė gali prisidėti:

 • dalinantis patirtimi;
 • ieškant pasiekiamų, perspektyvių ir pamatuojamų sprendimų; 
 • ugdant žinias, reikalingas suprasti sprendimų ieškojimo metu vykstančius procesus,
 • gilinantis į didaktinį dizainą mokantis iš bendraamžių ir mokslinį stebėjimą;
 • diskutuojant struktūriniais ir operaciniais klausimais, susijusiais su bendradarbiavimo ir socialinėmis technologijomis;
 • išnaudojant socio-kultūrines ypatybes, susijusias su mokymosi detalizavimu;
 • sekant ir demonstruojant mechanizmus ir vertės grandines, veikiančias mikro-, meso- ir makro-mokymąsi...
 • ir bendradarbiavimą gilinantis į daugybę kitų su šia sfera susijusių temų.

 

Daugiau apie konferenciją galite sužinoti adresu: http://www.eden-online.org/2018_genoa/  

Konferencija OOFHEC2018: nuotolinis, atvirasis ir lankstus aukštasis mokslas

Europos universitetuose vyrauja trys pagrindinės švietimo kryptys: aukštasis išsilavinimas, kuris yra universiteto pagrindinė ašis; tęstinis švietimas ir tęstinis profesinis ugdymas, kuris tikriausiai ateityje pralenks aukštajame švietime studijuojančių studentų skaičių ir atvirasis švietimas, kuris labiausiai išpopuliarėjo MOOC judėjimo dėka. Universitetai siekia adaptuoti savo strategijas apibrėždami savo profilį minėtų švietimo krypčių atvejais. Tai gali padėti sukurti švietimo tinklą, kuriame visos kryptys papildo viena kitą ar net yra susiliejusios į bendrą sistemą.

Mišriojo ir nuotolinio mokymo sistemos yra svarbios, siekiant paspartinti inovacijų plėtrą ir neatsilikti nuo įvairaus amžiaus besimokančiųjų poreikių.

 

Konferencijoje bus nagrinėjamos temos:

 • Mišrusis ir nuotolinis švietimas;
 • Nuotolinio švietimo akreditavimas;
 • Mišriojo ir nuotolinio ugdymo kokybės užtikrinimas;
 • Trumposios mokymo programos;
 • Atvirasis švietimas ir MOOC‘ai, Europos MOOC‘ų konsorciumas;
 • Įtraukimas;
 • Švietimo programų tinklai ir virtualus mobilumas;
 • Švietimo pokyčių inicijavimas: naujos mokytojų kompetencijos.

Konferencija vyks 2018 m. spalio 10-12 dienomis Aarhus universitete, Danijoje.

Daugiau informacijos apie konferenciją: https://conference.eadtu.eu/en

Tarptautinė konferencija apie pasaulinius mokslinius tyrimus ir švietimą „Inter-Academia 2018“ 2018 m. rugsėjo 24-27 dienomis.

„Inter-Academia 2018“ konferencija organizuojama kiekvieną rudenį jau nuo 2002 metų. Renginio tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, dėstytojų ir studentų iš Šizuokos, Centrinės ir Rytų Europos universitetų ir tokiu būdu paskatinti naujas mokslo pažangos galimybes. Konferencijos metu siekiama sukurti tarptautinį forumą, kurio metu būtų apžvelgiamos, simuliuojamos ir nagrinėjamos pastarosios fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų tendencijos, besisiejančios švietimo programos ir studentų profesinis ugdymas.

Konferencijos temų sąrašas:

1. Medžiagų mokslas ir technologijos, išmaniosios medžiagos;

2. Nanotechnologijos ir nano-metrologija;

3. Biotechnologijos ir aplinkos inžinerija;

4. Plazmos fizika;

5. Fotonika;

6. Gamybos technologijos;

7. Signalų ir vaizdų apdorojimas;

8. Elektros ir elektronikos inžinerija;

9. Matavimas, identifikavimas ir kontrolė;

10. Išmaniosios ir lengvosios skaičiavimo technikos;

11. Modeliavimas ir diagnostika;

12. Robotika;

13. Aukšto tikslumo inžinerija;

14. Interneto sprendimais grįstas švietimas, nuotolinis mokymas;

15. Multimedija ir elektroninis mokymasis, technikos ir priemonės.

Daugiau apie konferenciją rasite čia: https://interacademia.ktu.edu/#About

 

Tarptautinė KTU konferencija ICIST2018

Tarptautinė konferencija „Information and Software Technologies (ICIST)“ yra kasmetinis renginys, organizuojamas Kauno technologijos universiteto. 2018 metais lapkričio 4-6 dienomis, Vilniuje „Vilnius Grand Resort“ įvyks 24-toji ICIST konferencija. Konferencija yra skirta mokslininkams, inžinieriams, programuotojams ir praktikams iš akademinės ar verslo srities susijusios su informacinėmis sistemomis, verslo informacijos valdymu, programinės įrangos inžinerija ir informacinių technologijų taikymu. Konferencijos metu bus skaitomi moksliniai ir taikomieji straipsniai moderniųjų informacinių sistemų, programinės įrangos sistemų ir informacinių technologijų programų teorijos, kūrimo ir taikymo temomis.  

Daugiau informacijos ir registraciją į konferenciją galite rasti čia: http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST

Saulėtų Šv. Velykų!

Kviečiame dalyvauti tarptautinėse konferencijose
Milan - Italy Conference
&
Data: 2018 m. birželio 30 d. -  2018 m. liepos 2 d. 
Vieta: Radisson Blu Hotel, Milanas - Italija.
 
Paris - France Conference
&
Data: 2018 m. birželio 5 - 7 d.
Vieta: Mercure Paris Porte de Versailles Expo Hotel, Paryžius - Prancūzija. 
 
Geneva - Switzerland Conference
&
Data: 2018 m. birželio 9 -11 d.
Vieta: Novotel Genève Centre Hotel, Ženeva - Šveicarija.
 
Zurich - Switzerland Conference
&
Data: 2018 m. liepos 13-15 d.
Vieta: Crowne Plaza Zurich, Ciurichas - Šveicarija.
Tarptautinė konferencija „Innovations and Creativity”

Kviečiame į antrąją tarptautinę konferenciją „Innovations and Creativity”, kuri vyks balandžio 5-7 dienomis, Liepojos universitete, Latvijoje.

Konferencijos tikslas – menų ir matematikos sintezė. Renginio metu bus pristatyti naujausi tyrimai, dalinamasi patirtimi ir diskutuojama matematikos, informacinių technologijų, medžiagų ir ekologijos, technologijų švietime, meno temomis. Konferencijos metu taip pat galėsite dalyvauti parodoje „MATH and ART”.

Daugiau informacijos galite rasti adresu: http://mathart.liepu.lv/

Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis į konferencijos organizatorius el. paštu: dace.kuma@liepu.lv

Pirmasis Jobs4Tech partnerių susitikimas Madride, Ispanijoje

2018 m. sausio 10-11 dienomis, NDMA prezidentė dalyvavo pirmajame projekto Jobs4Tech partnerių susitikime Madride, Ispanijoje.

Susitikimo metu pristatytos projekto partnerių organizacijos, aptarti projekto tikslai ir uždaviniai, pasidalinta idėjomis ir nuomonėmis projekto tema, aptartos projekto veiklos.

Formación Realidad Virtual (FRV) projekto partneriams pristatė skirtingus virtualios realybės panaudojimo būdus ir formas bei supažindino su naujausiomis virtualios realybės tendencijomis.

 

2017

Sveikiname gražiausių metų švenčių proga

Prasideda Jobs4Tech projektas

Prasideda Job4Tech projektas, kuriuo siekiama suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes. NDMA kartu su projekto partneriais iš Ispanijos, Vokietijos ir Estijos kurs strategijas, kaip būtų galima pritaikyti ir integruoti užimtumo ir verslumo kompetencijas į technines profesinio mokymo kompetencijas virtualios realybės technologijų sektoriuje. Taip pat rems profesinio rengimo mokytojų ir kitų srities profesionalų tobulinimą, plėtojant kompetencijos metodą ir atnaujinant jo techninį turinį virtualios realybės požiūriu bei gerins ir įvertins pagrindinius profesinio rengimo studentų gebėjimus naujųjų technologijų sektoriuje. Projekto partneriai taip pat skatins tarpvalstybinį profesinio rengimo ir mokymo organizacijų bendradarbiavimą Europos lygmeniu, verslumą ir viešąjį sektorių, skatins ir skleis įtraukiančius ir naujoviškus pedagoginius metodus naujų technologijų srityje.

Daugiau informacijos apie projektą adresu: www.jobs4techproject.eu

 

Kviečiame dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje ALTA'17
Daugiau informacijos apie konferenciją bei registracijos formą rasite ndma.lt/alta2017,
visais rūpimais klausimais susisiekite altaconference@gmail.com

 

SU RUGSĖJO 1-ĄJA!

Brangūs NDMA nariai, 

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena. 

Tegul Jūsų tikslai išlieka kilnūs ir įkvepiantys siekti gyvenimiškos išminties.

Nuoširdžiai linkime, kad šie mokslo metai būtų kupini naujų ir prasmingų idėjų, puikių iniciatyvų ir gerų rezultatų.

Jus sveikina ir linki NDMA kolektyvas! 

NDMA DALYVAUS NAUJAME ERASMUS + PROJEKTE

Norime pasidžiaugti, kad NDMA nuo š.m. Lapkričio mėn. kaip partneris dalyvaus projekte "Jobs4Tech, Vocational Education and Training and Jobs for a technological and virtual future" (koordinuoja UNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, Ispanija). Projektas sujungs įvairią Europos šalių patirtį padedant paruošti naujus IKT srities darbuotojus ir skatins mokinius rinktis šios srities studijas. Tikimės, kad projekto produktai bus naudingi daugumai asociacijos narių.

NDMA koordinuos naują Erasmus+ projektą

Norime pasidžiaugti, kad NDMA pastangos nuotolinio mokymo plėtotei Lietuvoje bei Europoje buvo pastebėtos ir nuo šių metų koordinuosime naują Erasmus+ projektą "Nano Open Online Courses for Low Skilled Adults" (ADU-NOOC). Projektas sujungs įvairią Europos šalių patirtį padedant suaugusiesiems atpažinti jų turimus įgūdžius ir sugebėjimus, o trūkstamus įgūdžius skatins ugdyti, pagal NOOC metodiką. Tikimės, kad projekto produktai bus naudingi daugumai asociacijos narių.

JAUNUOSIUS KAUNO KOMPIUTERININKUS SVEIKINO IR VIEŠNIA IŠ ŽYMIOJO STANFORDO UNIVERSITETO

Nacionalinės distancinio mokymo (NDMA) asociacijai priklausanti KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (JKM) ypatingą dėmesį skiria tarptautiškumui, todėl gegužės 27 d. vykusi JKM mokslo metų uždarymo šventė pritraukė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio svečių.

„Prieš 20 metų niekas net nepagalvojo, jog šiandien savo kišenėse galėsime nešiotis mobiliuosius telefonus, kurie mums leis fotografuoti bei žaisti žaidimus. Būtent tokie žmonės, kaip jūs, pavertė tai tikrove“, – į moksleivius kreipėsi prestižinio Stanfordo universiteto (JAV) atstovė ir švietimo inovatorė Esther Wojcicki. Pasak viešnios, jaunimo sprendimas gilintis į IT sritį yra teisingas, nes būtent ji yra mūsų ateities pagrindas.

22-ąją moksleivių laidą apdovanojusi neformaliojo švietimo mokykla yra didžiausia Lietuvoje, sugebėjusi sėkmingai suteikti informacinių technologijų (IT) žinias daugiau kaip 8200 moksleivių. Šiemet JKM baigė 631 moksleivis, 68 – su pagyrimu.

Dalis jų atliko praktikas Lietuvoje įsikūrusiose įmonėse. „Present Connection“ atstovė Greta Likauskaitė tikino, kad bendradarbiavimas su JKM – pranoko lūkesčius. Šioje kompanijoje praktiką atlikę Tomas Ignatavičius, Pijus Krisiukėnas, Arnas Marozas ir Justas Tamošiūnas „Present Connection“ užsakymu sukūrė baigiamąjį projektą „Kalbų mokymosi platformą „MemoNerd“.

„Mūsų įmonėje praktiką atliko grupė labai motyvuotų moksleivių. Bendradarbiavimas su JKM įmonei buvo nauja patirtis, bet ji viršijo visus lūkesčius“, – teigė G.Likauskaitė.

JKM moksleiviai nuolat atlieka realius projektus. Modestas Celiešius ir Pijus Ščiuckas suprojektavo, pagamino ir suprogramavo autonominį universalų robotą „Slingshot“, o mobilių įrenginių programavimo specializacijos moksleiviai Aurimas Daugvardas ir Kristijonas Kojelis sukūrė puikias „Android“ programėles. 

Programėles sukūrė ir „Programavimo C++“ specializacijos moksleiviai Airidas Benokraitis, Martynas Bielskus, Mantas Ramančionis, Dovydas Vasiliauskas, Emilija Gedminaitė, Julius Jankauskas, Robertas Petrauskas, Matas Pugžlys bei Nedas Matulevičius.

Pasitelkę įgytas vaizdo technologijų žinias, puikius pristatymus paruošė jaunieji kūrėjai Arvydas Krasauskas ir Liutauras Skvireckas. Išskirtines drabužių kolekcijas sukūrė Mados dizaino specializacijos moksleivės Gabija Dainelytė, Marta Ilevičiūtė ir Gabrielė Mockevičiūtė.

„Ateityje informacinių technologijų žinios ir įgūdžiai bus tiesiog būtini. Mūsų mokykloje mokiniai turi puikią galimybę įgyti tvirtus šios srities pagrindus,“ – šventės metu kalbėjo KTU JKM įkūrėja Danguolė Rutkauskienė.

„Informacinės technologijos lydės jus visą gyvenimą, nesvarbu, kokią profesiją jūs pasirinksite. Tikiuosi, kad ateityje jūs tapsite KTU studentais“, – pridūrė KTU Studijų prorektorė Jurgita Šiugždinienė. Moksleivius taip pat sveikino KTU garbės daktaras Vladas Lašas.

D. Rutkauskienė džiaugėsi mokyklos augimu bei į tarptautiškumą vedančiais pokyčiais. Docentė pažymėjo, jog mokykla puikuojasi tarp geriausių neformalaus ugdymo įstaigų Europoje.

„JKM yra geriausias pasirinkimas naujausiomis technologijomis, išradimais ir inovacijomis besidomintiems moksleiviams, norintiems įgyti informacinių technologijų žinių ir artimiau susipažinti su universiteto aplinka“, – pasakojo D. Rutkauskienė.

JKM ir Latvijos Ventspilio savivaldybės Skaitmenizavimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią neformaliojo švietimo mokyklos pasižadėjo stiprinti neformalųjį ugdymą inovacijų srityje ir organizuoti tarptautinio masto renginius, seminarus bei konkursus.

Ventspilio Skaitmenizavimo centro atstovas Inguss Baldums sveikino KTU JKM bendruomenę su puikiais rezultatais ir kvietė moksleivius dalyvauti nemokamame Baltijos šalių programavimo konkurse „Ventspils IT Challenge“, kurio pirmasis etapas vyks nuotoliniu būdu, o antrasis – Latvijos pajūrio mieste, Ventspilyje. Daugiau apie konkursą: www.itchallenge.eu.

NDMA nariai dalyvaus naujame Erasmus + projekte

Norime pasidžiaugti, kad NDMA narys Mykolo Romerio universitetas, atstovaujamas Vaivos Zuzevičiūtės, šiemet pradeda naują tarptautinį projektą "Vocal in Need" (koordinuoja Tralee u-tas, Airija). Projektas sujungs įvairią Europos šalių patirtį padedant pareigūnams pasirengti darbui tarpklutūriškomo ir kalbinės įvairovės aspketais, ir skatins jų augimą. Tikimės, kad projekto produktai bus naudingi daugumai asociacijos narių.

ATSTOVAI DALYVAVO TEACH ME PROJEKTO MOKYMUOSE

Asociacijos prezidentė D.Rutkauskienė dalyvavo mokymuose ir dalinosi savo patirtimi nuotolinio mokymo srityje su Moldovijos universitetų atstovais. Šie mokymai vyko š.m. Birželio 12 - 16 dienomis, Nicos mieste, Prancūzijoje. 

Mokymai buvo organizuoti projekto "Teach Me" lėšomis. Projekto tikslas - skatinti e. mokymosi technologijų integravimą tęstinio profesinio mokymo programose, skirtose mokytojamsProjektu siekiama didinti tęstinio profesinio mokymo patrauklumą ir prieinamumą, peržiūrint ir pritaikant e. mokymosi metodikas.

Stebėti projekto veiklą galite: teachmemoldova.wordpress.com/

Kvietimas dalyvauti 26-joje metinėje EDEN konferencijoje

Tarptautinė metinė EDEN konferencija  "Diversity matters" vyks 2017 m. birželio mėn. 13-16 d. Švedijoje, Jonšiopingo universitete. Konferencijos struktūrą rasite čia (www.eden-online.org/2017_jonkoping/programme/), susipažinti su konferencijos programa - www.eden-online.org/2017_jonkoping/wp-content/uploads/2017/05/Conference-Programme.pdf

Dėl registracijos į konferenciją ir galimų nuolaidų, skaitykite - www.eden-online.org/2017_jonkoping/registration/

 

Konferencijos „Kompiuterininkų dienos–2017“ priėmimas pratęstas

Kviečiame dalyvauti III Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi konferencijoje (vadovė: doc. dr. Danguolė Rutkauskienė), kuri vyks „Kompiuterininkų dienų – 2017“ http://www.liks.lt/kodi metu, rugsėjo 21-23 d. Kaune, VU Kauno fakultete.

Informuojame, kad mokslinių straipsnių priėmimas į „Kompiuterininkų dienas – 2017“ pratęstas iki gegužės 31 d.

Pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami. Remiantis susitarimu su redakcijomis, priimti straipsniai bus spausdinami žurnaluose:
– „Informatica“ (indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS)),
– „Information Technology and Control“ (WoS),
– „Informatics in Education“ (WoS ESCI ir SCOPUS),
– „Baltic Journal of Modern Computing“ (WoS ESCI),
– „Informacijos mokslai“ ir
– „Computational Science and Techniques“.
(Straipsnius spausdinimui po recenzavimo atsirinks šių žurnalų redakcinės kolegijos).
 
Mokslinių straipsniai „Informacijos mokslų“ žurnalui gali būti lietuvių arba anglų kalbomis; į likusius žurnalus pretenduojantys straipsniai turi būti anglų kalba. Recenzuojamus straipsnius prašome teikti į: http://www.easychair.org/conferences/?conf=kodi17
bei registruotis: https://www.liks.lt/kodi.php?op=edit

Tad, kviečiame teikti straipsnius ir paraginti Jūsų kolegas.

Ryšys su „Kompiuterininkų dienų“ organizatoriais:
El. paštas: liks@liks.lt ,   tel.: (8 5) 210 9318
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
Geležinio Vilko g. 12-113, LT-03163 Vilnius

LIETUVOS, ŠVEICARIJOS IR EGIPTO MOKSLEIVĖS DRAUGE ŠVENTĖ TARPTAUTINĘ „MERGINOS IR TECHNOLOGIJOS" (ANGL. „GIRLS IN ICT") DIENĄ

Balandžio 27 d. visame pasaulyje vyko daugybė renginių, skirtų paminėti tarptautinę „Merginos ir technologijos" (angl. „GIRLS in ICT") dieną. Asociacija Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas taip pat prisidėjo prie šios iniciatyvos organizuojant renginį Vilniuje, kuris buvo transliuojamas Ženevoje (Šveicarija) ir Kaire (Egiptas). Renginį stebėjo daugiau kaip 100 merginų.

Vilniuje susirinko beveik 30 merginų, kurios atvyko iš įvairių Lietuvos miestų. Šiuo renginiu norėta paskatinti merginas studijuoti ir sieti savo karjerą su informacinėmis technologijomis bei pabrėžti kompiuterinio raštingumo svarbą sėkmingai profesionalo karjerai įvairiose sektoriuose.

Renginio metu merginos galėjo ne tik išklausyti kompanijos „Exit to Virtual Reality” atstovų pristatymą apie virtualios realybės patirtis, bet ir praktiškai išbandyti atsivežtus įrenginius.

Renginio metu vyko vaizdo konferencija, kuri interaktyviai įtraukė merginas į aktyvią sesiją realiuoju laiku. Trijuose skirtinguose pasaulio miestuose transliuojamos konferencijos dalyvės ne tik išklausė deleguotų atstovų pristatymų, bet ir sudalyvavo viktorinoje, naudodamos mobiliuosius įrenginius.

Konferencijos metu jaunosios informatikės pristatinėjo savo sukurtus projektus, kurie ne tik dalyvavo „Robotiados 2017“ projekte, bet ir laimėjo prizines vietas.

Trys grupės pademonstravo savo sukurtus darbus, kurie buvo  susiję su įvairiausia technologija – nuo robotų iki kompiuterių su galingais procesoriais ir pilna Linux sistema.  Moksleivės galėjo išvysti, kaip dirba jauniausios dalyvės sukurtas projektas „Saldainių mašina“, susipažinti su jungtiniais merginų projektais - „Roboto ranka“ ir „Tabletatorius 3000“.

Konferencijoje dalyvavusios merginos buvo suskirstytos į komandas, kurios tarpusavyje rungėsi robotų programavimo užsiėmime. Renginį uždarė merginų gautų rezultatų pristatymai.

Konferencija vyko kartu su kitu svarbiu renginiu – Regioniniu ryšių reguliavimo tarnybų susitikimu, skirtu pasiruošti Pasaulinei telekomunikacijų plėtros konferencijai WTDC-17.

Renginio Lietuvoje organizatoriai – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU), KTU, Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas, Nacionalinė skaitmeninė koalicija ir bendrovė „Microsoft“.

 

Renginio akimirkos.

 

Renginio vaizdo įrašas.

SU ŠV. VELYKOMIS!

Brangūs NDMA nariai,

Sveikiname su gražiausia pavasario švente!

Kviečiame į renginį "Merginos ir technologijos"

Tarptautinė „Merginos ir technologijos” diena šiemet bus švenčiama Balandžio 27 d. Ta proga pasaulyje vyks daugybė renginių, kurių tikslas yra paskatinti merginas studijuoti ir sieti savo karjerą su informacinėmis technologijomis bei pabrėžti kompiuterinio raštingumo svarbą sėkmingai profesionalo karjerai įvairiose sektoriuose.

Renginį „Merginos ir technologijos“ organizuoja – ITU, Kauno technologijos universitetas, Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas, Nacionalinė skaitmeninė koalicija ir bendrovė „Microsoft“. Renginio tiesioginė transliacija yra remiama Telekomunikacijų plėtros biuro direktoriaus.

Merginos iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų yra kviečiamos paminėti šį renginį Holiday Inn Vilnius viešbutyje. Renginio metu bus galima stebėti virtualios bei papildytos realybės demonstracijas, bus pristatomi Robotikos olimpiados nugalėtojų projektai (šių projektų pristatymai bus transliuojami į įvairius Lietuvos miestus: Klaipėdą, Kauną, Alytų, Šiaulius ir Marijampolę). Taip pat vyks interaktyvios sesijos apjungiančios ITU vadovybę Ženevoje ir ITU regioninį biurą Kaire. 

Kvietimą bei renginio dienotvarkę rasite čia.

Daugiau apie renginį ITU svetainėje.

Organizatoriai:

  

   

Kviečiame dalyvauti "Kompiuterininkų dienos – 2017"

 

 

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga maloniai kviečia į tradicines „Kompiuterininkų dienas – 2017“, kurios vyks 2017 m. rugsėjo 21–23 d., Kaune, Vilniaus universiteto Kauno fakultete. 

Renginio programa yra įvairiapusiška bei įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams. Dėl šios priežasties, „Kompiuterininkų dienų – 2017“ metu vyks:

– III Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi konferencija;
– XVIII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija;
– XIII mokyklinės informatikos konferencija;
– Informacinės visuomenės plėtros seminaras;
– Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;
– Praktinis seminaras-dirbtuvės pradinių klasių mokytojams: kuo vertingos „Bebro“ užduotys?;
– XV Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas;
– Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;
– ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas. 
 

Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose, pateikti informaciją apie įmones, produktus bei konkrečius sprendimus. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

AUTORIŲ DĖMESIUI!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Straipsnių pageidautina apimtis – iki 12 puslapių, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami. 
Priimti moksliniai straipsniai bus spausdinami žurnaluose „Informatica“ (indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS)), Information Technology and Control„Informatics in Education“ (WoS), „Baltic Journal of Modern Computing“ (WoS), „Informacijos mokslai“ ir „Computational Science and Techniques“. Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Mokslinių straipsniai „Informacijos mokslų“ žurnalui gali būti lietuvių arba anglų kalba; į likusius žurnalus pretenduojantys straipsniai turi būti teikiami tik anglų kalba.

Detalesnė informacija: www.liks.lt/kodi

 

ATVIRO ŠVIETIMO SAVAITĖ

Kovo 27-31 dienomis vyksta atviro švietimo savaitė. Daugiau informacijos galite rasti svetainėje www.openeducationweek.org. Ypatingą dėmesį siūlome atkreipkti į gausų internetinių seminarų ir kitų renginių sąrašą www.openeducationweek.org/schedule/online.

Kviečiame į "Interneto savaitė 2017" renginius

Kviečiame prisijungti prie tradicine tapusios ES akcijos „Interneto savaitė 2017“ (angl. Get Online Week 2017) kovo 27 – balandžio 2 dienomis.

Iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į naujų technologijų ir interneto teikiamą naudą bei plačias pritaikymo galimybes; raginti jaunimą studijuoti bei siekti karjeros IT srityje. Šiam tikslui įgyvendinti Europos šalyse rengiami kūrybiniai konkursai, motyvaciniai renginiai, kviečiama pasitikrinti savo IT žinias ir pan.

MERGINOS IR TECHNOLOGIJOS 2017

Balandžio 27 d. Vilniuje vyks iniciatyvos "Merginos ir technologijos" ("GIRLS in ICT") dienos renginiai. 

Renginius Lietuvoje organizuoja ITU (United Nations specialized agency for ICT (Jungtinių Tautų IKT agentūra)) ir partneriai Lietuvoje - KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla ir INPUT (Asociacija INovatyvus moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklas).

Daugiau informacijos 

 

Skirkite savo 2% NDMA

Nuoširdžiai dėkojame nariams ir entuziastams už geranorišką paramą, kurią praėjusiais metais suteikė NDMA, pervesdami 1-2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Ir šiemet kviečiame palaikyti iniciatyvą ir skirti Asociacijai 2 proc. nuo 2016 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) užpildant Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtą prašymo formą FR0512. Prašymą pervesti 2 proc. GPM turite pateikti kartu su metine pajamų deklaracija iki š.m. gegužės 2 dienos.

 

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galite pateikti elektroniniu būdu per EDS;

Prašymą taip pat galima:

 • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
 • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
 • pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

  

Paramos teikimo terminas: iki 2017 m. gegužės 2 d.
Paramos gavėjo (įmonės) kodas: 135509428
Adresas: Studentų g. 48a-308,LT-51367 Kaunas
Jei turite klausimų, klauskite:
el.paštu: asociacija@ndma.lt
telefonu: (8 37) 300612

 

Kviečiame dalyvauti KTU konferencijoje ICIST2017

Tarptautinė konferencija ICIST 2017 "International Conference on Information and Software Technologies" vyks 2017 m. spalio mėn. 12-14 d., Druskininkuose. Autoriams svarbios datos: Straipsnių pateikimas iki 2017 kovo 27 d. Pranešimas apie priėmimą 2017 balandžio 24 d. Galutinio straipsnio pateikimas 2017 birželio 9 d.

Daugiau informacijos apie konferenciją: icist.if.ktu.lt

Kviečiame dalyvauti EADTU konferencijoje OOFHEC2017

Šių metų spalio 25-27 d. EADTU organizuos konferenciją "Aukštasis mokslas ateityje: inovacijų spartinimas ir stiprinimas".  Per pastaruosius metus universitetuose pastebėta aukštojo mokslo mokymo ir mokymosi reformos, paremtos e. mokymusi ir internetiniu švietimu. Nauji mokymo ir mokymosi modeliai sukuria naujas galimybes didinti studentų, naujų tikslinių grupių mokymosi kokybę ir atvirųjų švietimo išteklių (AŠI, MAIK) naudojimą. Šie remia kokybę, institucijos matomumą ir reputaciją.

 

Pranešimų temos:

1. Tęstinio profesinio tobulėjimos strategijos ateityje.

2. Atvirasis švietimas ir išplėstinis dalyvavimas

3. Naujų mokymo ir mokymosi modelių tyrimas

4. Aukštasis mokslas ateityje

5. Studentų mokymosi skatinimas visuose jų gyvenimo etapuose

6. Aukštojo mokslo politikos pokyčiai

7. Mišraus ir internetinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas ir akreditavimas

Svarbio datos:

Santraukos pristatymas

2017 m. gegužės 1 d.

Pranešimas apie gautą santrauką

2017 m. birželio 15 d.

Visų patvirtintų santraukų straipsniai bus spausdinami konferencijos OOFHEC2017 pranešimų knygoje.

Pilno straipsnio pateikimo terminas

2017 m. spalio 1 d.

Pranešimų medžiagos patalpinimas internete

2017 m. gruodžio 1 d.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE SEEL-2017 "IŠMANUSIS ŠVIETIMAS IR E. MOKYMASIS"

Tarptautinė konferencija SEEL-2017 "Išmanusis švietimas ir e. mokymasis" vyks 2017 m. birželio mėn. 21-23 d. Portugalijoje. Konferencijos straipsniai bus skelbiami Springer CD laikmenoje bei atspausdintoje knygoje.    Autoriams svarbios datos: Straipsnių pateikimas pratęstas iki 2017 vasario 6 d. Pranešimas apie priėmimą 2017 vasario 27 d. Galutinio straipsnio pateikimas 2017 kovo 20 d.

Daugiau informacijos apie konferenciją:  http://seel-17.kesinternational.org/

 

2016

Jaukių švenčių!

Per šventes į namus

Grįžta juokas, šviesa.

Lai švente Jums visiems

Taps diena kiekviena.

Jaukių švenčių Jums linki NDMA kolektyvas!

Kviečiame dalyvauti masiniame atvirame internetiniame kurse "Informacinės technologijos"

Š.m. lapkričio 22 d. prasideda masinis atviras internetinis kursas "Informacinės technologijos". Šiame masiniame internetiniame kurse įgysite arba pagilinsite savo žinias apie informacinių technologijų sąvokas, programinę bei aparatinę įrangą, kompiuterines sistemas, kompiuterinius tinlus, internetą bei programinės įrangos legalumą. 

Susipažinsite su skaitmeninės informacijos vaizdavimu kompiuteryje, dokumentacijos rengimu ir pateikimu, autonominiu darbu bei darbu tinkle. 

Praktinių darbų metu išmoksite rengti elektroninius dokumentus, sukursite savo internetinę svetaitę. 

Viso kurso metu, bendrausite ir bendradarbiausite su bendraminčiais iš visos šalies. Kursas yra nemokamas ir bus teikiamas lietuvių kalba. 

 

Daugiau informacijos rasite kvietime.

 

Įvyko 22-oji TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGIES" (ICIST)

Šių metų spalio 13-15 d. Druskininkuose vyko 22-oji tarptautinė konferencija "Information and Software technologies" (ICIST), kurią kasmet organizuoja Kauno Technologijos universitetas. 

Vykusios konferencijos ICIST tyrimų sritys ir taikymai:

Informacijos sistemos:

 • Informacinių sistemų vystymo metodologijos
 • Konceptualus modeliavimas, ontologijos ir duomenų bazės
 • Verslo procesai ir taisyklės
 • Verslo architektūra ir modeliavimas
 • Paskirstytosios informacinės sistemos ir semantinis tinklas
 • Informacinių sistemų kokybė

Verslo informacijos ir programinės įrangos analizės sistemos:

 • Duomenų gavyba ir žinių atradimas
 • Sprendimų priėmimo sistemos
 • Kalbos apdorojimas
 • Žiniomis grįstos sistemos kūrimas

Programų inžinerija:

 • Programų ir sistemų inžinerijos metodologijos
 • Modeliu grįstas vystymas, SDA
 • Komponentinis vystymas
 • Paskirtytosios, mobilios ir atviros architektūros
 • "Debesų" kompiuterijos (cloud computing) programų kokybė ir testavimas
 • CASE įrankiai programų vystymui
 • Saugumas ir pasitikėjimas

 

IT taikymas:

 • E-vyriausybė ir viešasis sektorius
 • Iniciatyvos verse taikymas
 • IT mokyme ir mokymesiI
 • Išmani aplinka internete
 • Bevielės ir mobilios programos
 • Kompiuterijė grafika ir meltimedija

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite: http://icist.if.ktu.lt/

Organizatoriai:

Generalinis pirmininkas:

Eduardas Bareiša, Kaunas, Lietuva

PC pirmininkas:

Robertas Damaševičius. Kaunas, Lietuva

Organizacinių komiteto pirmininkė:

Giedrė Drėgvaitė, Kaunas, Lietuva

Organizacinis komitetas:

icist@ktu.lt

Su Rugsėjo 1-ąja!

Brangūs NDMA nariai, 

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena. 

Tegul Jūsų tikslai išlieka kilnūs ir įkvepiantys siekti gyvenimiškos išminties.

Nuoširdžiai linkime, kad šie mokslo metai būtų kupini naujų ir prasmingų idėjų, puikių iniciatyvų ir gerų rezultatų.

Jus sveikina ir linki NDMA kolektyvas! 

Norvegijos ir Lietuvos institucijų pasikeitimas gerąja praktika tarptautinėje konferencijoje

2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. įvyko tarptautinė konferencija, kuri buvo organizuota įgyvendinant projektą „Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui“, projekto kodas EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033. Konferencijos tikslas buvo supažindinti Lietuvos švietimo darbuotojus su projekto rezultatais ir pristatyti naujas IKT ir žaidybinio metodo taikymo galimybes Lietuvos atveju.

Renginio dienotvarkę galite rasti čia.

Konferencijos įrašą galite peržiūrėti čia.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėse konferencijose SEEL-2017 ir SEEL-2018 "Išmanusis švietimas ir e. mokymasis"

Tarptautinė konferencija SEEL-2017 "Išmanusis švietimas ir e. mokymasis" vyks 2017 m. birželio mėn. 21-23 d. Portugalijoje, o konferencija SEEL-2018 "Išmanusis švietimas ir e. mokymasis" bus organizuojama 2018 m. birželio mėn. 20-22 d. Australijoje. Konferencijų straipsniai bus skelbiami Springer CD laikmenoje bei atspausdintoje knygoje. 

2017 metų konferencijos straipsnių knygos skyrius vadinsis - Išmanieji universitetai: koncepcijos, sistemos, moksliniai tyrimai. 

Pagringinės tematikos (preleminarus sąrašas):

1. Išmanusis universitetas: Koncepcijos ir modeliavimas

2. Išmanusis universitetas: Programinės įrangos sistemos

3. Išmanusis universitetas: Technologijos

4. Išmanusis universitetas: Mokymo planas ir kursai

5. Išmanusis universitetas: Išmanioji pedagogika

6. Išmanusis universitetas: Fakultetai ir fakultetų plėtra

7. Išmanusis universitetas: Mokslinių tyrimų projektai ir geroji praktika

8. Išmanusis universitetas: Nacionalinai/ tarptautinai bendradarbiavimo projektai

Svarbios datos:

2016 m. liepos 15 d.  - pasiūlymai

2016 m. rugpjūčio 1 d. - pranešimas

2016 m. rugsėjo 15 d. - pilni pranešimai (25-30 psl.) 

2016 m. lapkričio 1 d. - galutinis sprendimas

2016 m. gegužės 1 d. - galutiniai pranešimai

2016 m. gruodžio 15 d. –rankraštis siunčiamas Springer

2016 m. pabaigoje - leidinys

 

2016 m. vykusios tarptautinės konferencijos SEEL-2016 leidinį galitye rasti čia.

Įvyko konferencija ALTA'2016 - "Pažangios mokymosi technologijos" (www.ndma.lt/alta2016)

2016 m. gegužės 19 d. Kaune vyko Kauno technologijos universiteto ir Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos organizuota tarptautinė konferencija ALTA'2016 - „Pažangios mokymosi technologijos“.

Konferencijos tikslas buvo sujungti asmenis iš visos Europos, besidominčius masiniais atviraisiais internetiniais ištekliais (MAIK). Konferencijoje dalyvavo visi, kam rūpi šiuolaikiniai mokymosi būdai,  nuo politikų iki kursų vykdytojų ir tyrėjų. Konferencijos ALTA’16 metu buvo pristatyti tyrimų rezultatai, pasidalinta sukaupta nuotolinio mokymo patirtimi bei supažindinta kas vyksta Europoje.

VYKUSIOS KONFERENCIJOS TEMOS:

 • Išmanusis švietimas: koncepcijos, strategijos ir metodai
 • E. mokymosi politika ir strategija
 • Tęstinio profesinio mokymo strategijos ir metodai
 • Akademinių ir verslo institucijų bendradarbiavimas
 • Išmanių technologijų taikymas švietime
 • WEB 2.0 -  nauji IKT ir medijos sprendimai
 • E. mokymosi vaizdo technologijos
 • Mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai e. švietimui
 • E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai
 • Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK)
 • Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai
 • E. švietimo procesų valdymas bei organizavimas
 • Dėstytojų ir studentų naujų kompetencijų ir įgūdžių skatinimas
 • E. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai
 • Moterys ir technologijos

Konferencijos įrašą galite rastčia.

Konferencijos straipsnių rinkinį galite rasti čia

Daugiau informacijos: 

E. paštu: altaconference@gmail.com

Interneto svetainėje: www.ndma.lt/alta2016 

Kvietimas dalyvauti kasmetinėje EDEN konferencijoje Bulgarijoje

2016 m. birželio 14-17 d. Budapešte, Bulgarijoje, vyks kasmetinė EDEN konferencija "Iš naujo įsivaizduojant mokymosi aplinkas". 

Akademinės bendruomenės atsakomybė apima mokymosi koncepcijos plėtimą ir jos rolę visuomenėje bei besikeičiančių žinių išnaudojimą skatinant socialinius pokyčius. Todėl būtina garsinti patirtis, kurios palaiko besikeičiančios paradigmos transformacijas, paremtas sistematinėmis žiniomis.

Tinklaveika ir interaktyvumas bus pagrindiniai konferencijos aspektai, sutelkiami į tai, ką galite sužinoti iš savo bendramžių. 

Konferencijos tyrimų temos:

 • Vizijos ir koncepcijos apie ateities mokymosi aplinkas
 • MOOC dalyvių patirčių tyrimai
 • Atvirumo koncepcijų evoliucija švietime
 • Pilietybė, socialiniai ir istoriniai požiūriai į naujas mokymosi aplinkas. 
 • Atverti švietimą (iniviatyvos ir teisės aktai; projektai ir gerųjų patirčių pavyzdžiai; nauji verslo modeliai ir įstatymai)
 • Skirtingi būdai suprasti technologijų įtaką, nauji būdai interpretuoti bendradarbiavimo ir socialinių tinklų bendruomenes
 • Besimokantys ir besikeičiantys visuomenės socio-ekonominiai reikalavimai 
 • Profesinės ir akademinės skaitmeninės visuomenės patencialas prisidėti prie modernizavimo proveržio
 • Mokymosi aplinkos: skaitmeninės, fizinės, socialinės, pedagoginės, kultūrinės, tinklinės, ekonominės...
 • Mokymosi aplinkose ir besimokančios organizacijos
 • PLE's ir mišraus mokymosi aplinkos
 • "e. kompetencijos ir e.įgūdžiai" - kompetencijos mokymuisi ir darbui atvirame pasaulyje
 • Mokymosi aplinkos platesne nei švietime prasme - visuomenė kaip mokymosi aplinka
 • Kaip tradicijomis paremta teorija ir praktika gali daryti įtaką vystymuisi, kokia jų reikšmė naujosiose mokymosi aplinkose

 

Svarbiausios datos:

2016 vasario 1 d. - straipsnių pateikimas;

2016 vasario 29 d. - sinergijos pateikimas;

2016 vasario vidurio - atvira registracija į konferenciją;

2016 kovo 31 d. - straipsinių autorių informavimas apie spausdinamą straipsnį;

2016 birželio 14-17 d. - Konferencija.

 

Registruotis į konferenciją galite adresu: www.eden-online.org/2016_budapest/register

Daugiau informacijos galite rasti konferencijos svetainėje: www.eden-online.org/2016_budapest/#invitation

Jei turite klausimų apie konferenciją, galite kreiptis el. pašto adresu: budapest@eden-online.org

 

 

Kvietimas dalyvauti renginyje "Merginos ir technologijos 2016"

Šiemet jau penktą kartą Tarptautinė Telekomunikacijų sąjunga (TTS) visame pasaulyje skelbia iniciatyvą „Merginos ir technologijos“, kurios pagrindinis siekis - keisti susiformavusias visuomenės pažiūras ir skatinti merginas domėtis informacinėmis technologijomis (IT). Ši diena yra skirta atskleisti merginų galimybes IT srityje ir pagalvoti apie veiklas IT sektoriuje. 2016 m. balandžio 28 d. pasaulyje bus pažymima iniciatyvos „Merginos ir technologijos“ diena, tuomet įvairūs TTS partneriai visame pasaulyje organizuos renginius, skatinančius merginų domėjimąsi IT.

Nuo pirmosios „Moterys ir technologijos“ dienos, buvo suorganizuota daugiau nei 5,300 renginių, vykusių daugiau nei 150 šalių visame pasaulyje. Per visus šiuo metus, virš 177 tūkstančių merginų domėjosi IT ir galimai plėtos savo žinias šioje sferoje bei sieks profesinio tobulėjimo. Išsamiau apie šią gražią iniciatyvą rasite čia. Sudomino ši iniciatyva ir norite sekti naujienas? Prisijunkite Facebook

Lietuva taip pat prisijungia prie šios iniciatyvos ir, kaip kasmet, įvairios organizacijos ruošia įdomius bei patrauklius renginius merginoms. Galimi renginių formatai yra: karjeros galimybių pristatymo renginys, seminaras, darbiniai susirinkimai ir kt.

Balandžio 28 d. merginas į informatyvius renginius sukvies asociacija INPUT, Všį Baltijos edukacinių technologijų institutas, Kauno technologijos universiteto Jaunųjų Kompiuterininkų mokykla, Vilniaus kompiuterininkų akademija ir kt. Sekite planuojamus renginius Lietuvoje!

Kviečiame dalyvauti konferencijoje "Atviras švietimas: Europos kalbų įvairovės skatinimas"

Maloniai kviečiame dalyvauti LangOER (MRU, Viešojo saugumo fakulteto vykdomo projekto)  konferencijoje "Atviras švietimas: Europos kalbų įvairovės skatinimas", kuri įvyks 2016 m. rugsėjo 26 - 27 dienomis Belgijoje, Briuselyje. Dalyvių registracija iki 2016 m. balandžio 30 dienos. Konferencijos tinklalapis anglų kalba pasiekiamas adresu http://langoer.eun.org/conference-2016

Kviečiame registruotis ir stebėti webinarą "Girls in Digital Age"

Mielos merginos, šiandienos pasaulyje technologijos vaidina labai svarbų vaidmenį kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Kaip pasirinkti studijas, kurias baigusios galėtumėte turėti kūrybingą, patinkantį ir gerai apmokamą darbą? Ar visos su sudėtingomis technologijomis susijusios specialybės tinka merginoms? Į šiuos ir kitus klausimus jums stengsis atsakyti jau turinčios patirties Lietuvos moterys ir merginos, kurioms technologijos yra neatsiejama gyvenimo dalis.

Šia proga nacionalinės iniciatyvos „Moterys ir technologijos (MIT), www.mitt.lt))“ atstovės vyresniųjų klasių merginas maloniai kviečia dalyvauti webinare tema „Merginos skaitmeniniame amžiuje" (Girls in Digital Age), kuris vyks šių metų balandžio mėn. 29 d. 15 val. Renginys prisideda prie  ECWT (Europe Centre for Women and Technology) organizuojamos europinės  iniciatyvos „Girls in ICT“. Diskusijoje dalyvaus įvairių sričių moterys-mokslininkės, meno - IT atstovės, doktorantės ir studentės. Kviečiame registruotis į šį renginį ir aktyviai jame dalyvauti. Bus galimybė užduoti klausimus ir dalyvauti virtulioje diskusijoje. Registravimosi aketą rasite adresu: http://tinyurl.com/jgyzeru.

Webinarus galėsite stebėti internetu - https://youtu.be/GsDUlPbu978.

Laukiame jūsų virtualioje erdvėje.

MIT atstovės
dr. Danguolė Rutkauskienė
dr. Irena Patašienė
Skirkite 2% NDMA
 
Skirkite 2% NDMA
 
Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią praėjusiais metais suteikėte NDMA, pervesdami 1-2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.  
 
Ir šiemet kviečiame palaikyti iniciatyvą skirti Asociacijai 2 proc. nuo 2015 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) užpildant Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtą prašymo formą FR0512.
 
Prašymą pervesti 2 proc. GPM turite pateikti kartu su metine pajamų deklaracija iki š.m. gegužės 2 dienos.

 

Romoje vyko EADTU konferencija

Š. m. spalio 19-21 dienomis Romoje vyko EADTU organizuojama virtualaus, atviro ir lankstaus aukštojo mokslo konferencija - "Stiprinant Europos aukštąjį mokslą: naujų mokymo būdų galimybės ir poveikis".

Per pastaruosius metus, universitetai sustiprino gilesnes mokymo ir mokymosi transformacijas aukštąjame moksle, grįstame e-mokymuisi ir virtualiu švietimu. Nauji mokymo ir mokymosi būdai kuria naujas galimybes stiprinant mokymosi patirties studentams kokybę, pritraukiant naujas tikslines grupes ir pasiūlant laisvai prieinamą švietimą internetu (AŠI, MAIK). Tai sustiprina institucijos kokybę, matomumą ir reputaciją.

Konferencijos temos:

 • Nacionalinės ir institucinės nuostatos besikeičiančiame pedagoginiame spektre
 • Gerinti aukštojo mokslo kokybę, stiprinant universitetus aukštojo mokslo srityje 
 • Europos universitetų dienotvarkės modernizavimas: švietimas inovacijoms ir entreprenerystei/intreprenerystei
 • Mišrus mokymas universitete
 • Lankstus tęstinis mokymas ir nauji kursų tipai (trumpos mokymosi programos) priimant 25+ studentus
 • Atviras švietimas (AŠI ir MAIK)
 • Mokymosi analitika ir technologijos
 • Socialinė įtrauktis ir aukštasis mokslas mažumoms (pabėgėliams ir migrantams)
 • Europos ir Viduržemio šalių kooperacija

Daugiau informacijos rasite adresu: www.conference.eadtu.eu

Spalvingų šv. Velykų!

Brangūs NDMA nariai, 

Po džiaugsmo margutį į širdį, 

Po laimės margutį į mintį, 

Po meilės margutį į žodį,

Kad šiltos Velykos pabudintų grožį,

Linkime saulėtų ir spalvingų šv. Velykų! 

Vyko "Interneto savaitė 2016" renginiai

2016 m. kovo 14-20 dienomis vyko europinė iniciatyva „Interneto savaitė 2016“ (Get Online Week). 


Iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į naujų technologijų ir interneto teikiamą naudą bei plačias pritaikymo galimybes; raginti jaunimą studijuoti bei siekti karjeros IT srityje. Šiam tikslui įgyvendinti Europos šalyse buvo rengiami kūrybiniai konkursai, motyvaciniai renginiai, kviečiama pasitikrinti savo IT žinias ir kt veiklos.

Asociacija „Langas į ateitį“ koordinuoja šios iniciatyvos veiklas Lietuvoje.

 

Taip pat galėjote tapti šios europinės iniciatyvos INTERNETO SAVAITĖ 2016 (Get Online Week 2016)  dalyviais!

1) Užsiregistruoti „Interneto savaitės 2016“ dalyvių skaičiuoklėje.

Ši e.skaičiuoklė, skirta visiems interneto naudotojams. Tai savotiškos INTERNETO SAVAITĖS 2016 VARŽYBOS tarp Europos šalių. Užsiregistravusiems bus pateikiamas grafikas kaip kitos šalys registruojasi šioje skaičiuoklėje.

2) Atlikti IT žinių darbui patikrinimo testą  www.skillage.eu. Priemonė skirta gyventojams nuo 16 metų.

3) Pasitikrinti žinias apie bendradarbiavimo internete priemonių naudojimą.

4) Sukurti savo profilį ES jaunuoliams  skirtame naujame  profesiniame soc. tinkle yourock.jobs.

„YouRock“ paslauga skirta parodyti visus savo darbo įgūdžius ir padėti aprašyti juos darbdaviams suprantama kalba. Sistemoje naudojami šešių rūšių įgūdžiai: vadovavimo, bendravimo, analitiniai, kūrybos, techniniai ir organizaciniai. Jaunuolio  darbo patirties aprašymas bus pateiktas grafine forma pagal šias įgūdžių grupes.

5) Kviečiame registruoti „Interneto savaitės“ renginį ir jis bus paskelbtas svetainėje epilietis.eu.
Renginio registracijos forma: http://langasiateiti.epilietis.eu/index.php/lt/gow2016.

 

Plačiau apie iniciatyvą „Interneto savaitė“:

Kvietimas dalyvauti EC-TEL 2016 konferencijoje

Kviečiame dalyvauti Europos technologijomis paremto mokymosi konferencijoje (EC-TEL) rugsėjo 13-16 d., Lione, Prancūzijoje. 

Europos technologijomis paremto mokymosi konferencija kviečia tyrėjus, praktikus, švietimo vystytojus, entreprenerius ir įstatymų leidėjus pristatyti dabartinius iššūkius ir pasiekimus technologijos paremto mokymosi srityje.

Šiais metais konferencijos tema - "pritaikytas ir prisitaikantis mokymas". Tema pristato adaptyvių mokymosi sistemų plėtrą. Efektyvus technologijomis paremtas mokymasis taip pat turi būti adaptyvus - tamprus, lankstus ir tvarus, nepaisant poreikio pokyčiams, technologijoms, kontekstui ir strategijoms. 

Konferencijos metu bus gvildenamos temos kaip bendradarbiavimo ir individualizuoto mokymosi tyrimai gali būti jungiami su analizės, sąveikaujančio dizaino, mobiliomis technologijomis, taip pat vaizdo technologijomis, didinančioms besimokančiųjų įtrauktumą į mokymosi procesą. 

Konferencijos temos:

 • Technologinis 
 • Pedagoginis
 • Personalizuotas, socialus ir organizacinis mokymosi procesas
 • Mokymosi bendruomenės ir kontekstai
 • Atviro mokymosi priemonės
 • Technologijomis grįsto mokymosi plėtra šalyse ir specialių poreikių naudotojams

 

Svarbiausios datos:

Straipsniai:

 • Straipsnių santraukų pateikimas - 2016 m. kovo 14 d.
 • Straipsnių pateikimas - 2016 m. kovo 29 d.
 • Pranešimas apie priimamą spausdinti straipsnį - 2016 m. gegužės 23 d.
 • Galutinių straipsnių pateikimas - 2016 m. birželio 20 d.

Dirbtuvės:

 • Dirbtuvių santraukų pateikimas - 2016 m. kovo 29 d.
 • Dirbtuvių patvirtinimas - 2016 m. balandžio 25 d.
 • Dirbtuvės - 2016 m. rugsėjo 13 ir 16 d.

 

Daugiau informacijos apie konferenciją: www.ec-tel.eu

Kontaktai: ectel2016@liris.cnrs.fr

Kvietimas dalyvauti virtualiuose mokytojų mokymuose

Kviečiame dalyvauti rengiamuose 4 kursuose virtualaus mokymo tema, skirta įgyti virtualiojo mokytojo specializacijai.

Nuo kovo 1 d. prasidėjo registracija į virtualaus mokytojo specializacijos kursus, skirtus gilinti mokymo internete gebėjimus ir kompetencijas. Šių kursų metu bus suteikiamos žinios apie geriausias internetinio mokymo patirtis, besimokančiųjų įtraukimą ir virtualios bendruomenės kūrimą, efektyvų sinchroninių ir asinchroninių technologijų panaudojimą, socialinę tinklaveiką ir kitas naująsias technologijas, duomenų analizės technologijas ir besimokančiųjų veiklos matavimus mokymosi proceso individualizavimui, mokant tiek virtualioje, tiek mišrioje mokymosi aplinkose. 

Kursų paketą sudaro:

1. Virtualaus mokymosi pagrindai (kovo 21-gegužės 2)

2. Šiuolaikinės tendencijos ir technologijos virtualioje K-12 klasėje (kovo 28 - gegužės 9)

3. Pažangios virtualios klasės mokymo strategijos (kovo 28 - gegužės 9)

4. Progreso vertinimas virtualioje klasėje (kovo 28 - gegužės 9)

5. Virtualaus mokytojo baigiamasis projektas

 

Registruotis galima iki kovo 21 d. adresu: www.coursera.org/specializations/virtual-teacher

Daugiau informacijos apie virtualaus mokytojo specializaciją ir kursus galite rasti adresu: www.coursera.org/specializations/virtual-teacher

 

Kvietimas dalyvauti 6-toje tarptautinėje konferencijoje "Inovacijos ateities mokymesi"

Kviečiame dalyvauti šeštojoje tarptautinėje konferencijoje "Inovacijos ateities mokymesi", kuri vyks š.m. spalio 24-26 d.Stambule, Turkijoje.

Konferencijos tikslas pasidalinti įžvalomis apie inovacijas mokymesi. Konferencija paskatins gilesnes diskusijas apie kūrybiškų metodų plėtros, technikų ir technologijų strategijas, kurios efektyviai tarnautų žmonėms mokymosi visą gyvenimą procese. Šiais metais, konferencija šiek tiek skirsis nuo ankstesniųjų - pasirinkta "Ateities kartos" konferencijos tematika.

Konferencijos tematika "Ateities kartos" apima besimokančiuosius, mokymosi metodus ir mokymosi aplinkas. Konferencijos tikslas - skatinti partnerystę ir bendradarbiavimą tarp tarptautinių institucijų, kuriant bendrą mokymosi kultūrą ir platformą. Taip pat kviečiame prisidėti prie konferencijos, teikiant straipsnius, tyrimus ar inicijuojant dirbtuves ateities mokymosi ir ateities kartų tematika. 

 

Konferencijos temos:

 • Mašininis mokymasis
 • Gilusis mokymasis
 • Kodinis mokymasis
 • Kognityvinis mokymasis
 • Žaidimais paremtas mokymasis
 • Inovatyvus mokymasis
 • Žaidybinimas
 • Virtuali realybė
 • Projektinis mąstymas
 • Skaitmeninė takoskyra švietime
 • Mokytojo kompetencijos skaitmeniniame amžiuje
 • Tikėtinos besimokančiųjų kvalifikacijos skaitmeniniame amžiuje
 • Žalioji IT nuotoliniame mokymesi
 • Skaitmeninis raštingumas
 • Daiktų internetas
 • Nešiojamos technologijos
 • Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK)
 • Institucinės e.mokymosi strategijos, nuostatos, standartai, akreditacijos ir sertifikatai
 • Naujosios e. mokymosi technologijos
 • E. mokymosi turinio projektavimas
 • Sociologinės ir psichologinės e. mokymosi dimensijos
 • Mokymasis per virtualius žaidimus
 • E. mokymosi sistemų testavimas ir vertinimas
 • E. mokymosi modernizavimo ir įvertinimo strategijos 
 • Virtualių klasių programėlės
 • Saugumo problematika ir sprendimai e. mokymesi
 • E. valdžia ir e. mokymasis
 • Nuotolinis mokymasis aukštojo mokslo institucijose
 • Mokymasis mobiliais įrenginiais (M. mokymasis)
 • Socialinė žiniasklaida ir e. mokymasis
 • Duomenų analitika
 • Duomenų gavyba
 • Debesų kompiuterija paremtos sistemos
 • Neįgaliųjų grupės

 

Svarbios datos:

2016 vasario 29 - straipsnių santraukų pateikimo data. Santraukas siųskite adresu: futurelearning.submission@gmail.com

2016 gegužės 31 - straipsnių pateikimo data. 

2016 rugpjūčio  31 - straipsnių galutinių versijų pateikimo data.

2016 spalio 24-26 - konferencija.

 

Kontaktai:

El. paštas: futurelearning.submission@gmail.com (kilus klausimams dėl straipsnių);

futurelearning16@gmail.com (kilus kitiems klausimams)

Tinklalapis: futurelearning.org.tr

2015

JAUKIŲ ŠV. KALĖDŲ IR GERŲ NAUJŲJŲ

Brangūs NDMA nariai, norime padėkoti Jums už partnerystę. Linkime, kad ateinantys metai būtų kupini džiaugsmo, laimės, sėkmės. Tikimės ir toliau su Jumis dirbti ateinančiais ir daugybę ateinančių metų.

Tarptautinė konferencija skirta technologijomis paremtam mokymuisi ir mokymui "Formuojant ateities mokymąsi"

2015 m. gruodžio 2-4 d. Berlyne, Vokietijoje, vyko OEB (Online Educa Berlin) organizuojama konferencija skirta sujungti įvairius sektorius (švietimo, verslo, valstybinį), susijusius su technologijomis grįstu mokymu ir mokymuisi. Konferencijos metu buvo inicijuojama paroda, kurioje dalyvavo daugiau nei 80 parodos dalyvių, kurie pristatė inovacijas e.mokymesi. Taip pat, konferencijos metu vyko dirbtuvės, debatai, technologinės laboratorijos, darbų pristatymai ir kt.

 

Konferencijos programą galite rasti čia.

 

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti renginio svetainėje adresu: www.online-educa.com

Tarptautinė konferencija ECEL-2015 "E. mokymas"

14 – toji kasmetinė konferencija ECEL -2015 "E. mokymas" vyks 2015 spalio 29 – 30 dienomis Hatfielde, Didžiojoje Britanijoje. Konferenciją organizuoja Hertfordshire universitetas.

E. mokymas vis dažniau tampa neatsiejama mokymo ir mokymosi dalimi. Jis yra taikomas nuo iki mokyklinio mokymo iki magistrantūros studijų etapo ir papildomai gali įtakoti organizacijų veiklą.

Papildoma informacija apie konferenciją interneto svetainėje.

 

Autoriams svarbios datos:

Santraukos pateikimo terminas: 2015 balandžio 9 d.

Pranešimas dėl santraukos priėmimo: 2015 balandžio 16 d.

Galutinio straipsnio pateikimo terminas: 2015 gegužės 28 d.

Pranešimas dėl straipsnio priėmimo: 2015 rugpjūčio 6 d.

Galutinė autoriaus registracijos diena: 2015 rugsėjo 24 d.

 

Vyko EDEN konferencija Danijoje

2015 m. lapkričio 17-20 d. Olborge, Danijoje, vyko EDEN kartu su Olborgo universitetu organizuojama pirmoji tarptautinė "D4 mokymosi konferencija: inovacijos skaitmeniniame mokymesi įtrauktumui didinti (D4|Learning Conference: Innovations with Digital Learning for Inclusion (D4L))". 

Konferencijos metu buvo renkamas geriausias EDEN mokslinis straipsnis

 

 

Konferencijos metu gvildentos temos:

 • Naujos skaitmeninės/edukacinės praktikos
 • Naujos skaitmeninės/edukacinės aplinkos
 • Naujos ir inovatyvios švietimo strategijos
 • Mokymo ir mokymosi projektai įtrauktumui didinti
 • Instituciniai nuostatai nukreipti į įtrauktumo keliamus išsūkius.

 

Svarbausios konferencijos datos:

Straipsnių pateikimas (pratęstas): 2015 m. spalio 3 d.

Pranešimas apie priimtus publikuoti straipsnius: 2015 m. spalio 15 d.

Registracija: 2015 m. spalio 15 d.

 

Daugiau informacijos galite rasti konferencijos svetainėje adresu: www.d4l.aau.dk

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje KES-SEEL16 konferencijoje

2016 m. birželio 15-17 d. viešbutyje Botanico & Oriental Spa Gardens, Puerto de la Cruiz, Tenerifėje vyks tarptautinė KES SEEL konferencija apie išmanųjį švietimą ir e.mokymąsi.

Konferencijos straipsnių leidėjas: Springer.

 

KES SEEL-16 konferencija - vienas iš keturių "Išmanios elektroninės ateities 2016"  renginių, skirtų lyderiaujančių išmanių sistemų temoms pristatyti. Konferencijos mokestis apima dalyvavimą keturiose konferencijose: intelektualios sprendimų priėmimo technologijos, intelektualios interaktyvios multimedijos sistemos ir paslaugos, išmanus švietimas ir e.mokymasis bei medicinos ir sveikatos apsaugos sistemos. Taip pat į konferencijos mokestį įtraukta straipsnio publikavimas viename iš konferencijos leidinių.

 

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://seel-16.kesinternational.org/

 

Kvietimas į konferencijos "Kompiuterininkų dienos – 2015" sekciją "E. mokymasis ir išmaniosios technologijos"

2015 m. rugsėjo 17–19 d. Panevėžyje, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete vyko renginys „Kompiuterininkų dienos – 2015". Buvo siekiama parengti įvairiapusišką renginio programą, kuri būtų įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams.

 

 

„Kompiuterininkų dienų – 2015“ metu vyko:

 

 • XVII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija – buvo pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai;
 • XII mokyklinės informatikos konferencija – buvo pasidalinti informacinių technologijų mokymo(si), jų naudojimo mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatytos naujas mokomąsias kompiuterines priemones, aptarti naujausius informacinių technologijų diegimo ugdymo procese dokumentai;
 • E. mokymasis ir išmaniosios technologijos;
 • VII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“;
 • Informacinės visuomenės plėtros seminaras – buvo įvertinti informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos plėtros situaciją Lietuvoje kviečiami politikai ir informacinių technologijų specialistai;
 • Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;
 • XIV Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas –  LIKS Taryba ir Valdyba pristatė atliktus darbus bei surengė rinkimus;
 • Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;
 • ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas.

 

Plačiau apie renginį interneto svetainėje.


SVARBIAUSIOS DATOS

 

 • 2014 m. lapkričio 3 d.  – pradedama dalyvių registracija;
 • 2015 m. gegužės 17 d. – baigiasi recenzuojamų straipsnių priėmimas;
 • Pratęsta: 2015 m. liepos 15 d. – baigiasi išankstinė registracija ir įmonių reklaminių lapelių priėmimas;
 • Pratęsta: 2015 m. liepos 15 d. – baigiasi nerecenzuojamų straipsnių prėmimas;
 • 2015 m. rugsėjo 10 d. – baigiasi dalyvių registravimas;
 • 2015 m. rugsėjo 17–19 d. – „Kompiuterininkų dienos – 2015“ Panevėžyje.
Kvietimas į seminarą anglų kalba: "Atvirasis švietimas mažumų kalbose: šansai ir perspektyvos"

Š. m. spalio 7-8 d. Leeuwarden (Nyderlandai) vyko seminaras tema "Atvirasis švietimas mažumų kalbose: šansai ir perspektyvos". 

Seminaro metu buvo kalbama apie: atvirųjų švietimo išteklių plėtros tarp skirtingas kalbas vartojančių bendruomenių galimybes, atvirųjų švietimo išteklių perkėlimo į mažumos kalbines bendruomenes, panaudojant mažesnius finansinius kaštus ir politinę paramą, galimybes, politinius iššūkius ir galimybes integruojant atviruosius švietimo išteklius bei atvirųjų švietimo išteklių naudą mokantis kalbos.

 

Registracija į seminarą vyko iki š.mrugpjūčio 1d. Dėl registracijos kreiptis el. pašto adresu: mercator@fryske-akademy.nl

 

Kvietimas į seminarą

Tarptautinė konferencija ITiCSE 2015 „Inovacijos ir technologijos informatikos moksle“
20 - toji metinė konferencija ITiCSE 2015 „Inovacijos ir technologijos informatikos moksle“  vyks 2015 liepos 4-8 dienomis Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Konferenciją organizuoja Vilniaus universitetas.
Platesnė informacija apie konferenciją interneto svetainėje.
 
Autoriams svarbios datos:
Straipsnių pateikimo terminas - 2015 sausio 11 d.
Pranešimas apie priėmimą - 2015 sausio 30 d. 
 
 
Tarptautinė konferencija IFIP TC3 "Nauja mokymosi kultūra: Kompiuterija ir ateinanti karta"
Kviečiame dalyvauti IFIP TC3  darbo konferencijoje "Nauja mokymosi kultūra: Kompiuterija ir ateinanti karta", kuri vyks 2015 m. liepos 1-3 dienomis Vilniuje, Seimo Rūmuose.
Platesnė informacija apie konferenciją interneto svetainėje.
 
Autoriams svarbios datos:
Straipsnių pateikimo terminas - 2015 sausio 25 d.
Pranešimas apie priėmimą - 2015 balandžio 15 d. 
 
 
Tarptautinė konferencija KES-SEEL-15 „Išmanusis švietimas ir e. mokymas"
2015 birželio 17-19 dienomis Sorento mieste, Italijoje vyks antroji tarptautinė KES konferencija „Išmanusis švietimas ir e. mokymas KES-SEEL-15“
Platesnė informacija apie konferenciją interneto svetainėje.
 
Autoriams svarbios datos:
Straipsnių pateikimas iki 2015 sausio 19 d.
Pranešimas apie priėmimą 2015 vasario 16 d.
Galutinio straipsnio pateikimas 2015 kovo 15 d.
 
 
Tarptautinė konferencija EDEN 2015 „Išplėsti mokymosi scenarijus“
Tarptautinė konferencija EDEN 2015 „Išplėsti mokymosi scenarijus“  vyks 2015 birželio 9 – 12 dienomis Barselonoje, Ispanijoje. EDEN labai vertina įvairovę ir nešališką režimą.
EDEN pripažįsta, kad skirtingi žmonės pareiškiantys skirtingą požiūrį, nuomonę, idėjas ir žinias įtakoja istoriją ir EDEN renginių kultūrą, todėl EDEN tikslas yra suteikti galimybes visiems pareikšti savo pozicijas. 
 
 
 
Autoriams svarbios datos:
 
Straipsnio pateikimo terminas: 2015 sausio 31 d.
Pranešimas dėl straipsnio priėmimo: 2015 kovo 31 d.
Registracija atidaryta: 2015 vasario viduryje.
Vyko 21-oji tarptautinėje konferencijoje "Information and Software Technologies" (ICIST)

 

2015m. spalio 15-16d. Druskininkuose vyko 21-oji tarptautinė konferencija "Information and Software technologies" (ICIST), kurią kasmet organizuoja Kauno Technologijos universitetas. Daugiau informacijos apie konferenciją ir registraciją rasite: http://icist.if.ktu.lt/

 

 

Konferencijos ICIST tyrimų sritys ir taikymai:

 

Informacijos sistemos:

 • Informacinių sistemų vystymo metodologijos
 • Konceptualus modeliavimas, ontologijos ir duomenų bazės
 • Verslo procesai ir taisyklės
 • Verslo architektūra ir modeliavimas
 • Paskirstytosios informacinės sistemos ir semantinis tinklas
 • Informacinių sistemų kokybė

 

Verslo informacijos ir programinės įrangos analizės sistemos:

 • Duomenų gavyba ir žinių atradimas
 • Sprendimų priėmimo sistemos
 • Kalbos apdorojimas
 • Žiniomis grįstos sistemos kūrimas

 

Programų inžinerija:

 • Programų ir sistemų inžinerijos metodologijos
 • Modeliu grįstas vystymas, SDA
 • Komponentinis vystymas
 • Paskirtytosios, mobilios ir atviros architektūros
 • "Debesų" kompiuterijos (cloud computing) programų kokybė ir testavimas
 • CASE įrankiai programų vystymui
 • Saugumas ir pasitikėjimas

 

IT taikymas:

 • E-vyriausybė ir viešasis sektorius
 • Iniciatyvos verse taikymas
 • IT mokyme ir mokymesiI
 • Išmani aplinka internete
 • Bevielės ir mobilios programos
 • Kompiuterijė grafika ir meltimedija

 

Konferencijos vaizdo įrašai:

"Ratnyčėlės" salė

1, 4 Sesijos: Pažangios sistemos ir programų inžinerija

"Ūlos" salė

2 Sesija: Inovatyvios žinių perdavimo paramos programos ir verslo sistemų poveikis ekonomikai ir visuomenei

6 Sesija: Išmanios e-mokymosi technologijos ir sistemos

"Nėries" salė

3 Sesija: Kalbos technologijos

5 Sesija: Informacinių technologijų programos

 

Organizatoriai:

Generalinis pirmininkas:

Eduardas Bareiša, Kaunas, Lietuva

PC pirmininkas:

Robertas Damaševičius. Kaunas, Lietuva

Organizacinių komiteto pirmininkė:

Giedrė Drėgvaitė, Kaunas, Lietuva

Organizacinis komitetas:

icist2015@ktu.lt

 

Įvyko tarptautinė konferencija ALTA'2015 - „Pažangios mokymosi technologijos“ (www.distance.ktu.lt/alta2015)
2015 m. gegužės 7 d. Kaune vyko Kauno technologijos universiteto organizuojama tarptautinėje konferencijoje ALTA'2015 - „Pažangios mokymosi technologijos.  Šioje konferencijoje mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatė naujus metodinius bei technologinius sprendimus, skirtus švietimo sistemai. 
 
Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. 
 
KONFERENCIJOS TEMOS:
 
 • Išmanusis švietimas: koncepcijos, strategijos ir metodai
 • E. mokymasis politika ir strategija
 • Tęstinio profesinio mokymo strategijos ir metodai
 • Akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas
 • Išmanių technologijų taikymas švietime
 • WEB 2.0 -  nauji IKT ir media sprendimai
 • Vaizdo technologijos e. mokymui
 • Mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai e. švietimui
 • Atvirieji švietimo ištekliai
 • E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai
 • Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai
 • E. švietimo procesų valdymas bei organizavimas
 • Naujų kompetencijų ir įgūdžių skatinimas dėstytojams bei studentams
 • E. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai
 • E. kompetencija lyderystei švietime
 • Moterys ir technologijos
 
 
Daugiau informacijos: 
Telefonu: +370 37 300612 
Interneto svetainėje: http://distance.ktu.lt/alta2015
Vyko EADTU kasmetinė konferencija 2015 "Transformuojant aukštąjį mokslą 21-ajame amžiuje; Inovatyvūs keliai į mokymąsi ir tęstinį profesinį švietimą"

2015 m. spalio 29-30 dienomis vyko EADTU konferencija „Transformuojant aukštąjį mokslą 21-ajame amžiuje; Inovatyvūs keliai į mokymąsi ir tęstinį profesinį švietimą“, kurį organizavo FernUniversität in Hagen, Hagene.

Konferencijos metu buvo kalbama apie į aukštojo mokslo transformaciją, kurią skatina technologijomis grįstas mokymas ir mokymasis . Taip pat konferencijoje buvo aptariamos naujos aukštojo mokslo sritys: (1) mišrus ir internetinis laipsnį suteikiantis švietimas; (2) lankstus tęstinis švietimas ir tęstinis profesinis tobulėjimas, apimantis naujų tipų programas; (3) internetinis atviras švietimas panaudojant AŠI (atvirieji švietimo ištekliai) ir MAIK (masiniai atviri internetiniai kursai).

 

Konferencijos temos:

·         Besikeičiančios pedagoginės aplinkos politika

·         Universitetų įgalinimas aukštojo mokslo modernizavimui

·         Mišrus švietimas

·         Lankstus tęstinis švietimas ir nauji kursų tipai

·         Atviras švietimas ir MAIK

·         Mokymosi analitikai ir mokymosi technologijos

 

Svarbiausios datos:

2015 birželio 1 d. - santraukų pateikimo data

2015 birželio 20 d. - pranešimas apie priimtą straipsnį

2015 rugsėjo 18 d. - straipsnių pateikimo data

2015 spalio 1 d. - straipsnių publikavimas internete

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite konferencijos svetainėje.

Merginos ir technologijos. Verslumo ir lyderystės ugdymas, panaudojant IKT

Šiandien aukšto lygio profesionalės moterys jau nieko nestebina, tačiau norint tapti bet kurios srities profesionale reikia pradėti ruoštis jau mokyklos suole. Ypatingą vaidmenį jaunų žmonių lyderystei, konkurencingumui turi verslumo bei IT žinios ir įgyti įgūdžiai.

Jau treti metai, kai mes kviečiame moksleives aktyviai dalyvauti įvairiuose ES inicijuotuose renginiuose „GIRLS IN ICT DAY” proga, o šiais metais prašome atvykti į Verslumo ir lyderystės pamokas, kurios organizuojamos š. m. balandžio 25 d. Kaune, Kauno technologijos universitete.

Pažadame Jums įdomių susitikimų su IT atstovėmis, naudingos informacijos apie karjeros planavimo galimybes IT sektoriuje bei verslumo mokymus, o taip pat malonių staigmenų ir prizų!

Renginio metu KTU JKM vadovė dr. Danguolė Rutkauskienė Jus supažindins su inovatyvaus papildomo ugdymo galimybėmis, o verslumo pagrindus pagelbės įgyti dr. Irena Patašienė naudojant su kitais KTU autoriais sukurtą internetinį imitacinį verslo žaidimą „Kietas riešutas“. Šios edukacinės priemonės pirmoji versija autorių buvo sukurta prieš 20 metų. Mokymų metu žaisdami įgysite ne tik teorinių, bet ir praktinių pradinių verslumo bei IT žinių, o šiuolaikinės virtualios aplinkos sudarys prielaidas kartu su MIT sukurti bei plėtoti virtualią bendruomenę, kurioje bus galima toliau bendradarbiauti, konsultuotis t.y. tęsti renginio metu pradėtą Jūsų kompetencijų kaupimą.

Tikimės kad šie mokymai padės skatinti Jūsų saviugdą, lyderystę, asmeninę iniciatyvą, kūrybiškumą, praplės spratimą apie verslą, supažindins su IT sprendimų taikymu kasdieninėje veikloje bei prisidės prie Jusų pasiruošimo aktyviam ir prasmingam dalyvavimui darbo rinkoje.

Registracija į renginį  http://goo.gl/n40SgC

2014

13-oji Europinė e. mokymosi konferencija ECEL-2014 KOPENHAGOJE
E. mokymasis tapo būdu planuoti ir įgyvendinti švietimo tikslus daugelyje sričių per pastarąjį dešimtmetį. Tačiau e. mokymasis taip pat yra plati sąvoka, kuri apima daug sričių susijusių su IT. Nors e. mokymasis tapo daugiau kasdienine praktika, vis dar yra reikalingi moksliniai tyrimai IT plėtros srityje. ECEL sukūrė svarbų akademinį ir mokslinį forumą, kuris suteikia galimybę išsamiai aptarti naujoves. Taigi 13-oji Europinė konferencija dėl e. mokymosi ECEL-2014 Kopenhagoje - Aalborgo universiteto garbė. Tai bus puiki galimybė pademonstruoti savo žinias, pasidalinti savo patirtimi ir stiprinti savo akademinius ir mokslinius ryšius su kolegomis iš viso pasaulio.
 
Aalborgo universitetas (NNV) yra jaunas universitetas įkurtas 1974 m., su unikaliu pedagoginio mokymo modeliu. Problemomis ir projektais grindžiamu požiūriu, studentai imasi mokymosi projektų ir mokslinių tyrimų. Universitetas yra įsikūręs trijuose Danijos miestuose - Aalborge, Kopenhagoje ir Esbjerge. Tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu NNV sukūrė stiprių mokslinių tyrimų pagrindą bei yra lyderis informacijos ir komunikacijos technologijų srityje. ResearchLAB narys įsikūręs Kopenhagos Campus (vadinamas NNV - CPH).
 
Kopenhaga - Danijos sostinė, kuri įsikūrus Zelandijos saloje. Šiuolaikinis miestas su poilsio zonomis palei krantinę, kurioje įsikūręs NNV - CPH. 
 
Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia.
Taip pat sekite informaciją socialiniuose tinkluose LinkedInFacebook ir Twitter
EDEN seminaras Oksforde, jungtinėje Karalystėje

EDEN organizacija praneša, jog aštuntasis tiriamasis seminaras "Iššūkiai tyrimams Atviro ir nuotolinio mokymosi srityje: Daryti dalykus geriau: Daryti geresnius dalykus 2014" organizuojamas bendradarbiaujant su Atviruoju Universitetu Jungtinėje Karalystėje. Atvirasis universitetas yra vienas iš EDEN steigėjų ir remia EDENRW8 renginį, kuris vyks Oksforde 2014 m. spalio 27-28 dienomis. Tema ir taikymo sritis atspindi dabartinius iššūkius mokslininkams ir jų darbu "darant geresnius dalykus". Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.

EADTU kasmetinė konferencija 2014 "Naujos technologijos ir mokymo ir mokymosi ateitis"

2014 m. spalio 23-24 dienomis vyko EADTU konferencija  "Naujos technologijos ir mokymo ir mokymosi ateitis", organizuojama AGH Mokslo ir technologijų universiteto. 

Registracija atvira iki 2014 spalio 17 d. 

Kvietimas teikti straipsnių santraukas atviras iki 2014 gegužės 31 d.

Dalyvavimas konferencijoje turi būti suderintas su taikymo sritimi ir atsižvelgiant į konferencijos temas. Pranešimus konferencijai pateikti mieke.vanderleegte@eadtu.eu su pavadinimu, temos nuoroda ir raktažodžiais. Pilno formato specifikacijas galima atsisiųsti iš čia ► .


Programų komitetas organizuos straipsnių peržiūros procesą. Visi tinkami stra

ipsniai bus paskelbti 2014 m EADTU konferencijos medžiagoje.

Per artimiausius penkerius metus internetinis mokymas ir mokymasis stipriai paveiks aukštąjį išsilavinimą visais lygiais su naujovėmis pedagoginių modelių ir mokymo programų kūrime. Tai atvers naujas galimybes švietimo srityje:

Inovaciniai pedagoginiai modeliai kursų kūrimui

Mokomųjų programų inovacijos: Internetinio mokymo ir mokymosi poveikis organizacijoms, atviram ir lanksčiam švietimui, naujoms galimybėms universitetuose.

Konferencijos temos :

 • Universitetų modernizavimas
 • Švietimo technologijos
 • Tinklinio mokymo programos
 • Mokymosi amalizė
 • E. mokymosi kokybės užtikrinimas
 • Atvirieji švietimo ištekliai ir MAIK
 • E. mokymosi prognozės, tyrimai
 • Geroji praktika pereinant į mišrų mokymąsi
 • Atviro ir lankstaus mokymosi modeliai
 • Virtualios ir mišraus mobilumo Schemos
 • Vertinimai ir atsiskaitymai internetu
 • Atviros naujovės
 • Įjungus kredito pervedimas
 • Virtualus mobilumas
 • Teisės aktai susiję su atviru ir internetu švietimu

Svarbios datos:

 • straipsnių santraukų pateikimo terminas - 2014 gegužės  31 d.
 • Pranešimas apie priėmimą -  2014 birželio 16 d.
 • Straipsnių pateikimo terminas -  2014 rugpjūčio 15 d.
 • konferencijų dalyvių paskelbimas - 2014 spalio 24 d.

Konferencijos įrašus galite žiūrėti čia.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite konferencijos svetainėje.

 

 

 

ICDE Tarptautinė konferencija Maskvoje, Rusijoje, 2014 m rugsėjo 25-26 dienomis

Technologijų plėtra smarkiai keičia pagrindinius požymius ir net filosofiją švietime. Nuotolinis mokymasis ir e. mokymasis tapo kasdienio gyvenimo dalimi ir įsiskverbė į tradicines švietimo įstaigas. Atsiranda AŠI ir MAIK, taip pat kiti pažangaus mokslo iššūkiai esamai švietimo sistemai. Todėl būtina dalintis patirtimi ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą gerinant švietimo kokybę. ICDE tarptautinė konferencija spręs su ekonominiais, technologiniais ir socialiniais aspektais susijusius klausimus nuotolinio mokymo srityje. Daugiau informacijos rasite čia.

Tarptautinė konferencija "KES STET-14"

2014 m. birželio 18- 20 dienomis Kretos saloje, Graikijoje vyks renginys „Išmanioji skaitmeninė ateitis“, kurio metu organizuojamos net keturios konferencijos. Siūlome dalyvauti pirmojoje tarptautinėje konferencijoje "KES STET-14 - Išmaniosiomis technologijomis grįstas švietimas ir mokymas".

Sumokėjus registracijos mokestį, galėsite dalyvauti, visose birželio 18-20 dienomis vyksiančio renginio „Išmanioji skaitmeninė ateitis“  konferencijose. Taip pat Jums bus suteikta KES sidabrinė narystė, kuri leis naudotis nuolaidomis kitiems KES organizuojamiems renginiams. Papildomai galėsite KES narių bendruomenės portale sukurti savo profilį bei gausite dviejų elektroninių žurnalų prenumeratas.

Konferencijai straipsnius galima pateikti iki 2014 m. vasario 10 d., tačiau jeigu reikėtų kelių papildomų dienų pratęsti straipsnio priėmimo laikui, kreipkitės į mus, kadangi  viena šios konferencijos valdybos narių yra ir NDMA Prezidentė doc. dr. Danguolė Rutkauskienė. Sprendimas dėl straipsnio priėmimo bus paskelbtas 2014 m. kovo 3 d..

Kadangi konferencija vyks tik 12 km. atstumu nuo vieno gražiausių Graikijos miestų Chanės, tai puiki proga ne tik pagilinti žinias IT naujovių srityje, bet ir pakeliauti, aplankyti nuostabią Graikijos salą Kretą. Susidarius didesnei grupei dalyvių, būtų galima pretenduoti į grupėms taikomas nuolaidas kelionei bei apgyvendinimui.

Platesnė informacija apie konferenciją.

Tarptautinė konferencija ALTA'2014 Pažangios mokymosi technologijos
2014 m. balandžio 16 d. vyko tarptautinė konferencija ALTA'2014 - „Pažangios mokymosi technologijos“.  Šioje konferencijoje mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius bei technologinius sprendimus, skirtus švietimo sistemai. 
Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. 
 
 
KONFERENCIJOS TEMOS:
Moksliniai tyrimai e. švietimo globalizacijos procese:
e. švietimo politika ir strategija;
inovatyvumas švietimo procese;
akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas.
Inovatyvios švietimo technologijos:
WEB 2.0 -  nauji IKT ir media sprendimai;
technologijos vaizdo paskaitų organizavimui;
mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai e. švietimui;
atvirieji švietimo ištekliai ir socialinė tinklaveika.
E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai
Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai:
e. švietimo procesų valdymas bei organizavimas;
programavimo įgūdžių skatinimas dėstytojams ir studentams;
e. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai;
e. kompetencija lyderystei švietime.
Moterys ir technologijos
 
 
Daugiau informacijos: 
telefonu: +370 37 300612 
interneto svetainėje: http://distance.ktu.lt/alta2014/
 

2013

Ataskaitinė rinkiminė konferencija

Atėjo laikas pasidžiaugti nuveiktais darbais, planuoti naujus projektus, sutvirtinti partnerystę. Taipogi, baigiasi Asociacijos Tarybos 3 metų kadencija... Maloniai kviečiame visus narius gruodžio 13 d. į NDMA Konferenciją, kuri vyks "Kauno" viešbutyje, Laisvės al. 79, Kaune. DarbotvarkėRegistravimosi anketa (registruotis būtina). 

Teminis seminaras "Virtualizacijos įtaka asmenybės ugdymui"

Prieš metinę konferenciją kviečiame NDMA narius dalyvauti teminiame seminare "Virtualizacijos įtaka asmenybės ugdymui". Keli NDMA nariai taip pat pasidalins savo mintimis, darbais, idėjomis.Darbotvarkė.

LITMIS programos konferencija

Šių metų gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministerija, LABIIMSPP, LieMSIS PP, LieDM, LITNET konsorciumai organizuoja konferenciją „Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms“.

Konferencijos metu bus aptariamos informacinių infrastruktūrų mokslui ir studijoms plėtros prioritetinės kryptys, įvardijami esami Lietuvos informacinės infrastruktūros produktai bei paslaugos, pristatomi gerosios patirties atvejai, aptariami poreikiai ir jų išpildymo būdai. Mokslo ir studijų dalyviai bus kviečiami teikti klausimus ir siūlymus Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrėjams. Konferencija organizuojama Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013-2015 m. programos rėmuose.

Konferencijos programą, registracijos galimybę rasite konferencijos svetainėje

IKT renginiai
Išvažiuojamasis LieDM konsorciumo susitikimas

2013 m. lapkričio 22-23 dienomis LieDM konsorcumo narių susitikimas Trakuose.

Konferencija „MAIK ir atvirieji švietimo ištekliai“

2013 m. balandžio 18 d. Kauno technologijos universitete vyko tarptautinė konferencija "MOOC and OER: opportunities and threats"

Konferencijos vaizdo įrašas