2018-07-13

2018 m. liepos 4-5 dienomis Magdeburge, Vokietijoje vyko projekto Profesinis švietimas darbui ateities technologijų ir virtualios realybės srityse (Jobs4Tech) partnerių susitikimas. Projekto tikslas - suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes. 

Susitikimo metu buvo aptarti jau pasiekti rezultatai ir sprendžiama kaip bus vykdomi mokymai virtualios realybės srityje dirbantiems mokytojams, kurių tikslas - parengti savo studentus darbo rinkai, ugdyti jų įgūdžius ir kompetencijas pagal egzistuojančias rinkos tendencijas ir darbdavių poreikus. Projekto partneriai identifikavo pagrindines kompetencijas, į kurias bus koncentruojamasi kuriant ugdymo turinį ir naują virtualios realybės modulį. Buvo generuojamos idėjos kompetencijų ir įgūdžių įvertinimo instrumentui, aptartas technologinis kontekstas, kuriuo bus remiamasi kuriant mokymosi turinį. 

2018-06-18
2018 m. birželio 12 – 16 dienomis Žironoje, Ispanijoje NDMA prezidentė ir dvi NDMA atstovės dalyvauja partnerių susitikime, kuriame aptariamas Plačiau...
2018-06-08
Poreikis nuolat gilinti ir atnaujinti darbo rinkoje reikalingus įgūdžius – auga. Kuriamos ir skleidžiamos informacijos mastai yra didžiuliai. Duomenų Plačiau...
2018-06-04
Europos universitetuose vyrauja trys pagrindinės švietimo kryptys: aukštasis išsilavinimas, kuris yra universiteto pagrindinė ašis; tęstinis Plačiau...
2018-05-28
Tarptautinė konferencija „Information and Software Technologies (ICIST)“ yra kasmetinis renginys, organizuojamas Kauno technologijos universiteto. Plačiau...
2018-05-28
„Inter-Academia 2018“ konferencija organizuojama kiekvieną rudenį jau nuo 2002 metų. Renginio tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, Plačiau...