Erasmus+
Socrates
Unesco
Eureka
Leonardo da Vinci
Tarptautiniai
Nuo įkūrimo pradžios 1998 m. NDMA yra respublikinių edukacinių projektų dalyvė.
Nuo 1999 m. NDMA dalyvauja tarptautiniuose edukacinio pobūdžio projektuose, pasidalindama ir įgydama patirties, tikslingai taikomos nuotolinio mokymo tobulinimo proceso metu.
Respublikiniai
LVU
ITMiS
LieDM
LitMIS
MetDM

Asociacijos dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projekuose, kaupia ir dalinasi gerąja patirtimi.

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Erasmus+:

Norway grants:

EUREKA:

 • TESVIL – Telemokymo organizavimo ir palaikymo aplinka, 2001-2003

LEONARDO DA VINČIO:

 • Rinascimento – A European Network for Key Competences, 2010-2012
 • CIBERA – strateginių priemonių diegimas telecentruose, 2007-2009
 • E-tutors – E. kuratorių portalas, 2005-2007
 • I*Teach – Inovatyvus mokytojas, 2005-2007
 • VOCA Europe II – Mentorių rengimo edukacinis modelis, 2005-2007
 • VOCA Europe – Informacinių technologijų naudojimas neįgaliųjų mokymui ir profesiniam rengimui, 2003-2005
 • AYTEM – Jaunojo mokytojo palydėjimas į švietimo rinką distancinio mokymo kursu, 1999-2001
 • EMDEL – Europinis distancinio mokymo ir mokymosi modelis, 2001-2002

SOCRATES:

 • EULLearN – Europos universitetų mokymosi visą gyvenimą tinklas (2004-2007)
 • B*LEARN – Pagalba tradicinių universitetų dėstytojams teikiant mišrų mokymąsi (2005-2007)
 • NETTLE- Europos aukštojo mokslo tinklas (2004-2006)
 • MISSION – Daugiašalė integruota sistema atviro distancinio mokymosi tinklo tobulinimui, 2002 – 2004.
 • BOLDIC – Baltijos – Šiaurės šalių tinklas patirties sklaidai, 2002-2004
 • TLA-VLE – Mokymo, mokymosi ir vertinimo kokybės aukštajame moksle gerinimas naudojant virtualias mokymo aplinkas, 2002-2004
 • Europinių ADM tinklų kūrimas (EURONET), 2000-2001.

UNESCO:

 • Europos telemokymo tinklas (TEN), 1999-2000.