KVIEČIAME DALYVAUTI EADTU KONFERENCIJOJE OOFHEC2017

Šių metų spalio 25-27 d. EADTU organizuos konferenciją „Aukštasis mokslas ateityje: inovacijų spartinimas ir stiprinimas”.  Per pastaruosius metus universitetuose pastebėta aukštojo mokslo mokymo ir mokymosi reformos, paremtos e. mokymusi ir internetiniu švietimu. Nauji mokymo ir mokymosi modeliai sukuria naujas galimybes didinti studentų, naujų tikslinių grupių mokymosi kokybę ir atvirųjų švietimo išteklių (AŠI, MAIK) naudojimą. Šie remia kokybę, institucijos matomumą ir reputaciją.

 

Pranešimų temos:

1. Tęstinio profesinio tobulėjimos strategijos ateityje.

2. Atvirasis švietimas ir išplėstinis dalyvavimas

3. Naujų mokymo ir mokymosi modelių tyrimas

4. Aukštasis mokslas ateityje

5. Studentų mokymosi skatinimas visuose jų gyvenimo etapuose

6. Aukštojo mokslo politikos pokyčiai

7. Mišraus ir internetinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas ir akreditavimas

Svarbio datos:

Santraukos pristatymas

2017 m. gegužės 1 d.

Pranešimas apie gautą santrauką

2017 m. birželio 15 d.

Visų patvirtintų santraukų straipsniai bus spausdinami konferencijos OOFHEC2017 pranešimų knygoje.

Pilno straipsnio pateikimo terminas

2017 m. spalio 1 d.

Pranešimų medžiagos patalpinimas internete

2017 m. gruodžio 1 d.

 

Daugiau informacijos rasite čia.