PRASIDEDA JOBS4TECH PROJEKTAS

Prasideda Job4Tech projektas, kuriuo siekiama suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes. NDMA kartu su projekto partneriais iš Ispanijos, Vokietijos ir Estijos kurs strategijas, kaip būtų galima pritaikyti ir integruoti užimtumo ir verslumo kompetencijas į technines profesinio mokymo kompetencijas virtualios realybės technologijų sektoriuje. Taip pat rems profesinio rengimo mokytojų ir kitų srities profesionalų tobulinimą, plėtojant kompetencijos metodą ir atnaujinant jo techninį turinį virtualios realybės požiūriu bei gerins ir įvertins pagrindinius profesinio rengimo studentų gebėjimus naujųjų technologijų sektoriuje. Projekto partneriai taip pat skatins tarpvalstybinį profesinio rengimo ir mokymo organizacijų bendradarbiavimą Europos lygmeniu, verslumą ir viešąjį sektorių, skatins ir skleis įtraukiančius ir naujoviškus pedagoginius metodus naujų technologijų srityje.

Daugiau informacijos apie projektą adresu: www.jobs4techproject.eu