KONFERENCIJA OOFHEC2018: NUOTOLINIS, ATVIRASIS IR LANKSTUS AUKŠTASIS MOKSLAS

Europos universitetuose vyrauja trys pagrindinės švietimo kryptys: aukštasis išsilavinimas, kuris yra universiteto pagrindinė ašis; tęstinis švietimas ir tęstinis profesinis ugdymas, kuris tikriausiai ateityje pralenks aukštajame švietime studijuojančių studentų skaičių ir atvirasis švietimas, kuris labiausiai išpopuliarėjo MOOC judėjimo dėka. Universitetai siekia adaptuoti savo strategijas apibrėždami savo profilį minėtų švietimo krypčių atvejais. Tai gali padėti sukurti švietimo tinklą, kuriame visos kryptys papildo viena kitą ar net yra susiliejusios į bendrą sistemą.

Mišriojo ir nuotolinio mokymo sistemos yra svarbios, siekiant paspartinti inovacijų plėtrą ir neatsilikti nuo įvairaus amžiaus besimokančiųjų poreikių.

 

Konferencijoje bus nagrinėjamos temos:

  • Mišrusis ir nuotolinis švietimas;
  • Nuotolinio švietimo akreditavimas;
  • Mišriojo ir nuotolinio ugdymo kokybės užtikrinimas;
  • Trumposios mokymo programos;
  • Atvirasis švietimas ir MOOC‘ai, Europos MOOC‘ų konsorciumas;
  • Įtraukimas;
  • Švietimo programų tinklai ir virtualus mobilumas;
  • Švietimo pokyčių inicijavimas: naujos mokytojų kompetencijos.

Konferencija vyks 2018 m. spalio 10-12 dienomis Aarhus universitete, Danijoje.

Daugiau informacijos apie konferenciją: https://conference.eadtu.eu/en