2018 metų gruodžio 5 d. NDMA narių ataskaitinis susirinkimas

2018 metų gruodžio 5 dieną įvykusio NDMA narių ataskaitinio susirinkimo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, pristatyta asociacijos veikla tarptautiniuose projektuose. Nariai buvo kviečiami aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje, nes jų pasiūlymai ir iniciatyvos visada yra laukiami. Džiaugiamės, kad prie asociacijos šiais metais prisijungė trylika naujų narių.

Ataskaitinio susirinkimo metu taip pat buvo spręstas labai svarbus klausimas – išankstiniai NDMA Tarybos rinkimai. Visiems susirinkimo dalyviams sutikus, naujais tarybos nariais išrinkti:

  • dr. Renata Danielienė, Informacinių technologijų institutas;
  • Daina Gudonienė, Kauno technologijos universitetas;
  • Audrius Martinkus, UAB Mokomieji filmai;
  • dr. Irena Patašienė, Kauno technologijos universitetas;
  • dr. Saulius Preidys, Vilniaus universitetas;
  • dr. Danguolė Rutkauskienė, Kauno technologijos universitetas;
  • dr. Nijolė Saugėnienė, Europos humanitarinis universitetas;
  • Skaidra Vaicekauskienė, Informacinių technologijų mokymo centras;
  • prof. Vaiva Zuzevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas.