Kviečiame dalyvauti EADTU organizuojamuose nuotoliniuose seminaruose apie kokybės užtikrinimą

Lapkričio 12 – 13 dienomis EADTU organizuoja Kokybės užtikrinimo internetinių seminarų savaitę. Šių seminarų metu kviestiniai ekspertai pristatys gerąsias patirtis ir naujoves kokybės užtikrinimo srityje.

REGISTRACIJA IR DAUGIAU INFORMACIJOS

Lapkričio 12 dieną 15:30-16:30 Pažvelkime giliau į kokybės užtikrinimą | Looking deeper into Quality Assurance

  • Visuotinė internetinio, atviro, lankstaus ir technologijomis grindžiamo švietimo kokybė: stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės | Global quality in online, open, flexible and technology enhanced education: analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (Alan Tait, Open University, UK)
  • Europos SSGG analizė dėl internetinio švietimo kokybės užtikrinimo | European SWOT analysis on Quality Assurance in online education (George Ubachs, EADTU, The Netherlands)

Lapkričio 13 dieną 15:30-16:30 Kokybės užtikrinimo geroji praktika | Good practices in Quality Assurance

  • Nuotolinio mokymo kokybės užtikrinimo strategijos: Graikijos universiteto atvejis |Quality Assurance strategies in distance education: the Hellenic Open University (HOU) case (Fanis Orhpanoudakis,HOU, Greece)
  • Vienodos galimybės visiems: Prieiga prie aukštojo mokslo studijų internetu – nuo kokybės gairių iki praktikos |Equal opportunities for all: Accessibility in higher education online studies – from quality guidelines to the practice (Tarja Ladonlahti, Jyväskylä University, Finland)