Time4IT – laikas įtraukiam ugdymui!!

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija kaip asocijuotas partneris prisidėjo prie tarptautinio projekto „Time4IT – laikas įtraukiam ugdymui“ įgyvendinimo.

Projekto vizija – pasinaudojant virtualios mokymosi aplinkos teikiamomis galimybėmis integruoti darbų saugą į švietimo sektorių ir pagerinti darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrą bei padėti besimokantiesiems nuotoliniu būdu įgyti reikšmingos praktinės darbo patirties.

Projekto tikslas – remti aktyvų besimokančiųjų, darbuotojų saugos pedagogų ir specialistų, mažų ir vidutinių įmonių bei naujų darbuotojų dalyvavimą, skatinti skaitmeninį švietimą bei didinti informuotumą apie darbų saugos švietimo svarbą ir jo ryšį su darbo rinka bei šviesti nacionalinę visuomenę apie darbo vietos saugos kultūros plėtros svarbą.

Projekto tikslinė grupė – profesinės saugos pedagogai profesinio mokymo ir darbo vietose, taip pat besimokantys profesinio mokymo ir jauni darbuotojai.

Apie projektą daugiau sužinoti galite adresu – https://time4it-project.eu/lt/home-lt/