Europos iniciatyva jau du metus skatina skaitmeninių įgūdžių plėtrą

Europos Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistema (angl. Digital skills and jobs platform, DSJP) mini savo veiklos jubiliejų, – prieš du metus, 2021 m. gegužės 20 d. interneto svetainėje digital-skills-jobs.europa.eu pradėta dalytis Europos bei tarptautinių organizacijų skaitmeninių įgūdžių ugdymo gerąja patirtimi, informacija apie mokymus, įvykius ir renginius, naujienas, leidinius, ekspertų nuomones bei finansavimo galimybes.

DSJP yra vieno langelio principu veikiantis informavimo centras, kuriame galima rasti viską, kas susiję su skaitmeniniais įgūdžiais Europoje. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja Europos šalių nacionalinės skaitmeninės koalicijos, kurios ne tik dalijasi savo žiniomis ir patirtimi, bet ir savo šalyse skleidžia skaitmeninių įgūdžių plėtrai svarbią kitų šalių ir Europos Komisijos teikiamą informaciją bei siūlomus išteklius.

Lietuvoje šį svarbų darbą atlieka Nacionalinė skaitmeninė koalicija, kurią sudaro valstybinės institucijos, verslo organizacijos, akademinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, įsipareigojusios skatinti skaitmeninius įgūdžius ir plėtoti skaitmeninę ekonomiką šalyje.

Daugiau informacijos https://skaitmeninekoalicija.lt/lt/latest/news/europos-iniciatyva-jau-du-metus-skatina-skaitmeniniu-igudziu-pletra