Eu-Rudisnet viešinimo renginys Lietuvoje siekiant įgalinti kaimo bendruomenes

Baltijos edukacinių technologijų institutas sėkmingai suorganizavo Eu-Rudisnet viešinimo renginį Lietuvoje. Rugpjūčio 30 d. vykusiame renginyje dalyvavo beveik 50 dalyvių, įskaitant socialinius mentorius, neįgaliųjų teisių gynimo organizacijų atstovus ir suinteresuotuosius asmenis.

EU-Rudisnet – tai šešias Europos valstybes, Ispaniją, Slovėniją, Italiją, Vokietiją, Turkiją ir Lietuvą, apimantis bendradarbiavimo projektas. Šiuo plataus užmojo projektu siekiama sukurti strateginę metodiką, skirtą kaimo vietovėse gyvenančių neįgaliųjų socialinei integracijai. Šio siekio kertinis akmuo – novatoriškos mokymo programos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės metodų, lyderystės įgūdžių ir įvairių minkštųjų įgūdžių ugdymui.

Svarbiausias projekto tikslas – įgalinti kaimo regionuose gyvenančius neįgaliuosius, suteikiant jiems galimybę aktyviai dalyvauti vietos bendruomenių veikloje. Be to, juo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asociacijų ir organizacijų, skirtų ginti neįgaliųjų teises kaimo vietovėse visoje Europos Sąjungoje, steigimui ir vadovavimui joms.

Svarbiausias šio renginio akcentas buvo „EU-Rudisnet“ mokymo platformos, kurią galima rasti adresu www.eurudisnet.eu, pristatymas. Ši platforma buvo kruopščiai sukurta atsižvelgiant į unikalius neįgaliųjų poreikius ir siūlo šešis išsamius mokymo kursus:

  • Kaip pasiekti neįgaliuosius kaimo vietovėse ir su jais dirbti. Kaip atpažinti jų gebėjimus ir juos stiprinti.
  • Paslaugų, padedančių neįgaliesiems siekti savarankiškumo vietinėse kaimo bendruomenėse, kūrimas.
  • Mentorystė neįgaliesiems: kaip padėti neįgaliesiems dalyvauti lyderystės ir pilietinio ugdymo procese.
  • Lyderystei būtini įgūdžiai ir kompetencijos: parengti neįgaliuosius būti savo socialinės įtraukties lyderiais.
  • Neįgaliųjų bendravimo ir socialiniai įgūdžiai: kaip veiksmingai ir empatiškai bendrauti.
  • Neįgaliųjų mentorystės programa: Neįgaliųjų mentorystės procesas, kurį vykdo kiti neįgalieji lyderiai (mentorių mentorystė).

Viešinimo renginys buvo labai sėkmingas, o dalyviai rodė didžiulį entuziazmą ir teigiamai atsiliepė apie jį. Projektas sulaukė didelio įvairių asmenų ir organizacijų susidomėjimo, o tai rodo, kad reikia skubiai spręsti problemas, su kuriomis susiduria neįgalieji kaimo vietovėse. EU-Rudisnet kviečia jus susipažinti su jų mokymo platforma www.eurudisnet.eu ir prisidėti prie neįgaliųjų asmeninio tobulėjimo ir socialinės įtraukties kaimo vietovėse. Kartu galime kurti įtraukesnes, palankesnes ir gyvybingesnes kaimo bendruomenes.