E-SLP

Projekto partneriai:  EADTU; FernUni in Hagen; OUUK; OUNL; UNED; OUCatalunya; HOU; Uninettuno; Anadolu University; Universidade Aberta; OUCyprus; University of Jyväskylä; KU Leuven; AGH

Projekto tikslas: remiantis gerąją patirtimi, pedagogikos, technologijų, organizacinio palaikymo ir verslo modelių srityse, siekiama pagerinti universitetų galimybes diegiant inovatyvias mokymo programas. Siekiama sukurti ekspertų grupę, kuri dar labiau ugdys šiuos gebėjimus, per seminarus organizuojamus universitetų vadovams ir dėstytojams.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Trumpųjų mokymosi programų sąvokos ir padėties nustatymas aukštojo mokslo sistemų ir nuolatinio profesinio tobulinimosi (tęstinio profesinio tobulėjimo) bei mokymosi visą gyvenimą politikos kontekste, atsižvelgiant į ekonomikos ir asmeninio tobulėjimo poreikius.
  2. Kurti ir plėtoti politikos kryptis, strategijas ir sistemas Europoje, kuriant lanksčias ir lengvai adaptuojamas trumpąsias mokymosi programas (TMP), atsižvelgiant į darbdavių ir darbuotojų poreikį, bei įvairovę.
  3. Įgalinti universiteto vadovybę ir personalą mokymo programų ir kursų kūrimui, bei jų kokybės užtikrinimui jau pripažintoms trumposioms mokymosi programoms.
  4. Bendrų trumpųjų mokymosi programų ir su jomis susijusių mobilumo gairių kūrimas, bei TMP europinio mąsto didinimas.
  5. Kuriant tolesnius žingsnius siekiama kurti sistemingą ir tvarią institucinę, vyriausybinę ir ES politiką bei strategijas tęstiniam švietimui, integruojant TMP kaip konkrečią universitetų aprūpinimo sritį, šalia aukštojo mokslo ir atviro švietimo.

 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, universitetai ir kompanijos.

Apie:  Šiuo projektu siekiama pažiūrėti į ateities perspektyvas ir veikti pagal jas integruojant TMP į aukštojo mokslo sistemas. Tai prasideda nustatant TMP sąvoką ir padėtį aukštojo mokslo srityje, analizuojant Europos, nacionalinę ir institucinę politiką, ir ieškant sutarimo dėl TMP kaip struktūros, atitinkančios ekonomikos ir visuomenės poreikius. Pagal šią koncepciją TMP suteikia galimybę reaguoti į neatitikimus ir žinių / įgūdžių bei asmeninio tobulėjimo poreikių trūkumus. Internetiniai / mišrūs TMP yra lankstūs, o universitetai gali padėti daugybei besimokančiųjų.

Projekte nagrinėjama, kaip institucijos diegia TMP tobulindamos savo politiką, strategijas ir finansavimą / verslo modelius nacionalinių sistemų kontekste. Remiantis gerąją patirtimi, pedagogikos, technologijų, organizacinio palaikymo ir verslo modelių srityse, bus pagerintos universitetų galimybės diegiant inovatyvias mokymo programas. Sukurta ekspertinė grupė, kuri dar labiau ugdys šiuos gebėjimus, per seminarus organizuojamus universitetų vadovams ir dėstytojams. Ekspertinė grupė parengs bendradarbiavimo programų ir mobilumo gaires, kad tarptautiniu mastu padidėtų TMP mastelis ir poveikis, pagrįstas eksperimentiniais tyrimais. Per visą projektą suinteresuotųjų šalių grupė su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis atkreips dėmesį į visus politikos aspektus, pasinaudodama Romos-technika, baigiant tam tikromis rekomendacijomis politikos formuotojams instituciniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projekto svetainė: https://e-slp.eadtu.eu/