MOLDAVIJOS E. MOKYMOSI TINKLO KŪRIMAS, SIEKIANT SKATINTI E. MOKYMĄ TĘSTINIAME PROFESINIAME ŠVIETIME

Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime (TeachMe)

Projekto numeris: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (trumpinys: 561820-EPP-JP)

Trukmė: 15.10.2015 – 14.10.2018

Finansavimas: Erasmus+

Koordinatorius: Fachhochschule des Mittelstands, Vokietija

Partneriai:

Nicos universitetas Sophia -Antipolis (Prancūzija)

Kingstono universitetas (Didžioji Britanija)

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (Lietuva)

Virdužemio jūros pasaulio universitetų tarnyba (Ispanija)

Tiraspolio valstybinis universitetas (Moldavija)

Alecu Russo Balti universitetas (Moldavija)

Moldavijos techninis universitetas (Moldavija)

Kahul B.P. Hasdeu valstybinis universitetas (Moldavija)

Komrat valstybinis universitetas (Moldavija)

Maldavijos valstybinis agrarinis universitetas (Moldavija)

Tęstinio mokymosi institutas (Moldavija)

Projekto tikslas:

TEACH ME projekto pagrindinis tikslas – skatinti e. mokymosi technologijų integravimą tęstinio profesinio mokymo programose, skirtose mokytojams. Projektu siekiama didinti tęstinio profesinio mokymo patrauklumą ir prieinamumą, peržiūrint ir pritaikant e. mokymosi metodikas.

Projekto uždaviniai:

– Tęstinio mokymo centrų steigimas ir jungimas į tinklus dalyvaujančioje Maldavijos institucijoje HEIs

– Dviejų naujų kursų/ modulių: inovatyvios pedagoginės metodikos ir e. mokymas mokytojams, įvertinimas, testavimas ir įdiegimas

– Esamų CE mokymosi nuostatų redagavimas (pritaikant mišriojo mokymosi metodikas) testavimas ir įgyvendinimas.

Projekto tinklalapis: https://teachmemoldova.wordpress.com/