KVIEČIAME DALYVAUTI „KOMPIUTERININKŲ DIENOS – 2017”

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga maloniai kviečia į tradicines „Kompiuterininkų dienas – 2017“, kurios vyks 2017 m. rugsėjo 21–23 d., Kaune, Vilniaus universiteto Kauno fakultete.

Renginio programa yra įvairiapusiška bei įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams. Dėl šios priežasties, „Kompiuterininkų dienų – 2017“ metu vyks:

– III Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi konferencija;
– XVIII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija;
– XIII mokyklinės informatikos konferencija;
– Informacinės visuomenės plėtros seminaras;
– Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;
– Praktinis seminaras-dirbtuvės pradinių klasių mokytojams: kuo vertingos „Bebro“ užduotys?;
– XV Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas;
– Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;
– ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas. 
Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose, pateikti informaciją apie įmones, produktus bei konkrečius sprendimus. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

AUTORIŲ DĖMESIUI!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Straipsnių pageidautina apimtis – iki 12 puslapių, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimti moksliniai straipsniai bus spausdinami žurnaluose „Informatica“ (indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS)), Information Technology and Control„Informatics in Education“ (WoS), „Baltic Journal of Modern Computing“ (WoS), „Informacijos mokslai“ ir „Computational Science and Techniques“. Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Mokslinių straipsniai „Informacijos mokslų“ žurnalui gali būti lietuvių arba anglų kalba; į likusius žurnalus pretenduojantys straipsniai turi būti teikiami tik anglų kalba.

Detalesnė informacija: www.liks.lt/kodi