ATSTOVAI DALYVAVO TEACH ME PROJEKTO MOKYMUOSE

Asociacijos prezidentė D.Rutkauskienė dalyvavo mokymuose ir dalinosi savo patirtimi nuotolinio mokymo srityje su Moldovijos universitetų atstovais. Šie mokymai vyko š.m. Birželio 12 – 16 dienomis, Nicos mieste, Prancūzijoje. 

Mokymai buvo organizuoti projekto „Teach Me” lėšomis. Projekto tikslas – skatinti e. mokymosi technologijų integravimą tęstinio profesinio mokymo programose, skirtose mokytojams. Projektu siekiama didinti tęstinio profesinio mokymo patrauklumą ir prieinamumą, peržiūrint ir pritaikant e. mokymosi metodikas.

Stebėti projekto veiklą galite: teachmemoldova.wordpress.com/