PROJEKTO TEACH ME (MOLDAVIJOS E. MOKYMOSI TINKLO KŪRIMAS, SIEKIANT SKATINTI E. MOKYMĄ TĘSTINIAME PROFESINIAME ŠVIETIME) SUSITIKIMAS ŽIRONOJE

2018 m. birželio 12 – 16 dienomis Žironoje, Ispanijoje NDMA prezidentė ir dvi NDMA atstovės dalyvauja partnerių susitikime, kuriame aptariamas projekto progresas.

Susitikimo metu pristatomi bandomieji nauji tęstinio švietimo kursai ir sėkmingai sukurti multimedjos projektai, NDMA atstovės juos vertina ir teikia įžvalgas. Aptariama patobulinta, projektui skirta svetainė ir tolesnės galimybės skleisti TEACH ME (Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime) projekto idėjas.

Daugiau apie projektą: https://teachmemoldova.wordpress.com/