NDMA DALYVAUJA PROJEKTO PROFESINIS ŠVIETIMAS DARBUI ATEITIES TECHNOLOGIJŲ IR VIRTUALIOS REALYBĖS SRITYSE (JOBS4TECH) PROJEKTO ANTRAJAME SUSITIKIME

2018 m. liepos 4-5 dienomis Magdeburge, Vokietijoje vyko projekto Profesinis švietimas darbui ateities technologijų ir virtualios realybės srityse (Jobs4Tech) partnerių susitikimas. Projekto tikslas – suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes.

Susitikimo metu buvo aptarti jau pasiekti rezultatai ir sprendžiama kaip bus vykdomi mokymai virtualios realybės srityje dirbantiems mokytojams, kurių tikslas – parengti savo studentus darbo rinkai, ugdyti jų įgūdžius ir kompetencijas pagal egzistuojančias rinkos tendencijas ir darbdavių poreikus. Projekto partneriai identifikavo pagrindines kompetencijas, į kurias bus koncentruojamasi kuriant ugdymo turinį ir naują virtualios realybės modulį. Buvo generuojamos idėjos kompetencijų ir įgūdžių įvertinimo instrumentui, aptartas technologinis kontekstas, kuriuo bus remiamasi kuriant mokymosi turinį.

Partneriai aptarė kaip bus viešinamas projetas, susitarta dėl terminų ataskaitų ir kitų darbų atlikimui. NDMA projekte užima svarbų vaidmenį – pridideda prie mokymų virtualios relybės specialistų mokymų rengimo ir yra atsakinga už projekto rezultatų kokybę.

Daugiau apie projektą: http://www.jobs4techproject.eu/