NANO ATVIRIEJI KURSAI ŽEMĄ KVALIFIKACIJĄ TURINTIEMS SUAUGUSIESIEMS (ADU-NOOC)

Projekto numeris: 2017-1-LT01-KA204-035199

Koordinatorius: NDMA

Projekto partneriai: DEFOIN, EIC, I&F, ViLabs

Projekto tikslas: įtraukti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius gebėti atpažinti jau esamus įgūdžius, bei kompetencijas ir išugdyti naujus, pasinaudojant NOOCs metodais pagrįsta mokymosi programa.

Projekto uždaviniai:

1. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų  kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas;

2. Sukurti ir aprašyti  naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas.

Tikslinės grupės: žemos kvalifikacijos ir įgūdžių žmonės; specialiųjų poreikių turinčios grupės.

Apie: Europos mastu svarbus klausimas, kuris dar turi būti išnagrinėtas, yra prisitaikymas prie aplinkybių, kai kalbama apie žmones, turinčius žemos kvalifikacijos sugebėjimus ir įgūdžius. Šiuo atveju dažnai nepakanka lygiavertiškumo taisyklių, leidžiančių išsamiai palyginti skirtingų švietimo ir mokymo sistemų suteikiamas kvalifikacijas.

Paprastai manoma, kad žemos kvalifikacijos darbuotojams turėtų būti taikomi tokie patys kvalifikacijos kėlimo metodai kaip ir jų kolegoms, dažniausiai dėl to, kad įmonės visiems savo darbuotojams taiko „standartinį” apmokymo būdą. Tačiau kai kuriais atvejais žemos kvalifikacijos darbuotojams yra reikalingas kitokio pobūdžio ar papildomas mokymas, dažniausiai jiems yra reikalingas socialinių ir darbo įgūdžių tobulinimas arba darbo kultūros ir komunikavimo klausimų sprendimai.

ADU-NOOC užtikrins esamų kompetencijų pripažinimą naudojantis sukurta vertinimo priemone ir paskatins naujų kompetencijų ugdymą žemos kvalifikacijos žmonėms Europoje. Strateginėje programoje „Švietimas ir mokymas, 2020 m”, teigiama, kad suaugusiųjų mokymas yra itin svarbus žemos kvalifikacijos žmonėms, nes jiems gali prireikti skirtingų įgūdžių, palyginti su tais, kurias jie naudojosi savo kilmės šalyse.