DIGITALCULTURE: SUAUGUSIŲJŲ SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ IR SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES Į KŪRYBINES INDUSTRIJAS GERINIMAS.

Projekto pavadinimas: DigitalCulture: suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų ir socialinės įtraukties į kūrybines industrijas gerinimas.

Projekto kodas: 2018-1-RO01-KA204-049368

Koordinatorius: UPT

Partneriai:

Projekto tikslas: sukurti tvarią ir efektyvią švietimo programą, skirtą suaugusiems, dirbantiems kūrybinių industrijų sektoriuje ir turintiems mažai skaitmeninių kompetencijų.

Projekto uždaviniai:

1. Padidinti informuotumą apie skaitmeninių įgūdžių poreikį kūrybinių industrijų sektoriuje, bei parengti gaires skaitmeninių kompetencijų panaudojimui kūrybinėse industrijose.

2. Sukurti integruotą virtualią ir mobilią mokymosi aplinką skaitmeninėms kompetencijoms ir socialinei įtraukčiai gerinti kūrybinių industrijų ir kultūros kursuose, pasinaudojant mišriu mokymusi ir internetiniais kursais (MOOC).

3. Pagerinti skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumą ir pripažinimą formalaus ir neformalaus mokymosi aplinkose, į suaugusiųjų švietimą kūrybinių industrijų šakose, įdiegiant „Internetinį skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankį” ir „Atvirus skaitmeninius ženkliukus”.

Tikslinė grupė: suaugusieji, dirbantys kūrybinių industrijų sektoriuje ir turintys žemo lygio skaitmenines kompetencijas.

Apie: Europos skaitmeninių įgūdžių stygius Europoje paskelbtas 2016 m. Pasak, Europos Komisijos „Europos skaitmeninėje pažangos ataskaitos ESPA” – 45 proc. Europiečių neturi pakankamai skaitmeninių įgūdžių arba jų neturi iš viso. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI), 2017 m., projekto partnerių šalyse labai skiriasi. Danija yra viena iš pažangiausių skaitmeninių valstybių ES, Lietuva ir Austrija yra viduryje, o Rumunijoje ir Italijoje DESI indeksas yra žemiausias.

Projekto metu, naudojant mišrų mokymąsi, tiesiogiai naudą gaus 1200 žmonių. Dar 25 000 žmonių – vietos bendruomenių nariai, suaugusiųjų švietimo centrai, universitetai, asociacijos, kurios remia skaitmeninių įgūdžių ugdymą, politikos formuotojai ir vietos ir regionų valdžios institucijos – didelė grupė, kuri gaus netiesioginės naudos iš projekto organizuojamos veiklos.

Projekto svetainė: https://digiculture.eu/en/

Vaizdo įrašas kaip pasiekti mokymus: https://www.youtube.com/watch?v=i7bTLh2qZWo